Thịt Chưng

Tác giả A Vi Võ, Th.01 07, 2019, 06:16 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

A Vi Võ

Th.01 07, 2019, 06:16 chiều Last Edit: Th.01 11, 2019, 06:25 chiều by A Vi Võ
Tên nhiệm vụ: Thịt Chưng (Lệ phổ dụ thịt hấp )
Điều kiện nhiệm vụ: Lv 25.
Địa điểm: Giao Châu, Thôn Lê.
Vật phẩm có được: Thịt chưng 10 cái, điểm kinh nghiệm nhiều.
Quá trình nhiệm vụ:
Ta đến Giao Châu, Thôn Lê đối thoại với Ô Nê, đồng ý giúp đỡ.
Giúp tìm Thịt Ngũ Hoa một cái, đưa cho Ô Nê.
Đến Phan Ngẫu Thành đối thoại với Binh Giao Châu, vào chiến đấu với Binh Giao Châu 5 người.
Thắng lợi ta về Thôn Lê đối thoại với Ô Nê và vào chiến đấu với Trung Quân Hiệu, Binh Giao Châu 14 người.
Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.