Thông tin chung

Công bố hệ thống

Các thông tin có liên quan đến P-TS Online và diễn đàn

Các thông tin có liên quan đến P-TS Online và diễn đàn

4 Bài viết
4 Chủ đề

Last post: Th06 22, 2019, 11:48 AM Đôi lời tâm sự by Conquest312

Giải đáp thắc mắc

Nơi ghi nhận các thắc mắc có liên quan đến P-TS Online và diễn đàn

Nơi ghi nhận các thắc mắc có liên quan đến P-TS Online và diễn đàn

16 Bài viết
11 Chủ đề

Last post: Th08 26, 2019, 08:34 AM Re: Hỏi về ExtremeBot bá... by Conquest312

Ý kiến, đóng góp

Cùng nhau xây dựng thế giới Ba đậu yêu ngày càng phát triển hơn

Cùng nhau xây dựng thế giới Ba đậu yêu ngày càng phát triển hơn

10 Bài viết
4 Chủ đề

Last post: Th07 31, 2019, 03:34 AM Zô bỏ phiếu đi ae ơi by Cauvu

Thiên lao

Nơi điểm danh các gamer cá biệt, các thành viên cá biệt

Nơi điểm danh các gamer cá biệt, các thành viên cá biệt

0 Bài viết
0 Chủ đề

Thế giới P-TS Online

Thông tin, giới thiệu P-TS Online

Giới thiệu P-TS Online và các vấn đề có liên quan đến thế giới Ba đậu yêu

Giới thiệu P-TS Online và các vấn đề có liên quan đến thế giới Ba đậu yêu

34 Bài viết
13 Chủ đề

Last post: Th10 10, 2019, 01:48 PM Re: Download, patch by [L]ongTriệu

16 Bài viết
9 Chủ đề

Last post: Th10 04, 2019, 12:12 AM Re: Nơi treo 3 AE LưuBị ... by [L]ongTriệu

Tổng hợp nhiệm vụ

Hộp lưu trữ

Nơi lưu trữ những nhiệm vụ quan trọng của P-TS Online

Nơi lưu trữ những nhiệm vụ quan trọng của P-TS Online

0 Bài viết
0 Chủ đề

Thanh Châu (11000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Thanh Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Thanh Châu

35 Bài viết
35 Chủ đề

Last post: Th01 09, 2019, 11:36 PM Tấn công Đông Quận by Conquest312

U Châu (12000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực U Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực U Châu

154 Bài viết
153 Chủ đề

Last post: Th10 16, 2019, 07:28 PM Re: Tào Khang Chi Thê by hayquen06

Duyệt Châu (13000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Duyệt Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Duyệt Châu

81 Bài viết
80 Chủ đề

Last post: Th04 02, 2019, 05:35 PM Re: Bạch Môn bắt Lữ Bố by hayquen06

Quan Trung (14000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Quan Trung

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Quan Trung

33 Bài viết
31 Chủ đề

Last post: Th03 17, 2019, 09:31 PM Re: Vứt áo cạo râu by tieuyon501

Từ Châu (15000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Từ Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Từ Châu

50 Bài viết
50 Chủ đề

Last post: Th01 10, 2019, 06:26 PM ID Map- Warp Từ Châu (15... by Huỳnh Anh

Di Châu (16000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Di Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Di Châu

10 Bài viết
10 Chủ đề

Last post: Th01 10, 2019, 06:31 PM ID Map- Warp Dị Châu (16... by Huỳnh Anh

Dương Châu (18000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Dương Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Dương Châu

81 Bài viết
81 Chủ đề

Last post: Th01 10, 2019, 06:38 PM ID Map- Warp Dương Châu,... by Huỳnh Anh

Liêu Đông (19000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Liêu Đông

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Liêu Đông

23 Bài viết
23 Chủ đề

Last post: Th01 10, 2019, 06:51 PM ID Map- Warp Liêu Đông (... by Huỳnh Anh

Tịnh Châu (20000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tịnh Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tịnh Châu

15 Bài viết
14 Chủ đề

Last post: Th10 17, 2019, 09:03 PM Re: Lữ Bố lần đầu lập cô... by hayquen06

Kinh Châu Bắc (21000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Kinh Châu Bắc

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Kinh Châu Bắc

97 Bài viết
97 Chủ đề

Last post: Th01 07, 2019, 10:20 PM Yêu thầm Phụng Nhi by Huỳnh Anh

Kinh Châu Nam (23000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Kinh Châu Nam

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Kinh Châu Nam

15 Bài viết
15 Chủ đề

Last post: Th01 07, 2019, 11:42 PM Vụ nuôi tóc của Mã Cô Nư... by BeBanhBeo

Lương Châu (24000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Lương Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Lương Châu

26 Bài viết
26 Chủ đề

Last post: Th01 07, 2019, 11:42 PM ID map- Warp Lương Châu ... by Huỳnh Anh

Ích Châu (25000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Ích Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Ích Châu

75 Bài viết
75 Chủ đề

Last post: Th06 30, 2019, 09:02 AM Đại Phá Núi Thiên Đãng by revolutjon

Giao Châu (26000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Giao Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Giao Châu

10 Bài viết
10 Chủ đề

Last post: Th01 08, 2019, 01:51 AM ID Map - WARP Giao Châu ... by A Vi Võ

Tắc Ngoại (27000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tắc Ngoại

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tắc Ngoại

7 Bài viết
7 Chủ đề

Last post: Th01 10, 2019, 07:54 PM ID Map- Warp Nội Mông (2... by Huỳnh Anh

Tây Vực (28000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tây Vực

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tây Vực

11 Bài viết
11 Chủ đề

Last post: Th01 11, 2019, 07:32 AM ID Map- Warp Tây Vực (28... by Conquest312

Ti Lộ (29000

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Ti Lộ

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Ti Lộ

7 Bài viết
7 Chủ đề

Last post: Th01 07, 2019, 11:08 PM Đại Thương Nhân Đỗ Lỗ Ni by BeBanhBeo

Nam Trung (30000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Nam Trung

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Nam Trung

26 Bài viết
26 Chủ đề

Last post: Th01 11, 2019, 07:35 AM Bản đồ - ID map warp Nam... by Conquest312

Tây Ninh (31000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tây Ninh

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tây Ninh

15 Bài viết
15 Chủ đề

Last post: Th01 11, 2019, 07:36 AM Bản đồ - ID map warp Tây... by Conquest312

Yến Nhiên (32000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Yến Nhiên

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Yến Nhiên

10 Bài viết
10 Chủ đề

Last post: Th01 11, 2019, 07:37 AM Bản đồ - ID map warp Yến... by Conquest312

4 Bài viết
4 Chủ đề

Last post: Th10 13, 2019, 12:06 PM ID Map- Warp Tân Kinh Na... by Huỳnh Anh

1 Bài viết
1 Chủ đề

Last post: Th10 13, 2019, 12:07 PM ID Map- Warp Dị Giới (34... by Huỳnh Anh

Bồng Lai Tiên Đảo (55000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Bồng Lai Tiên Đảo

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Bồng Lai Tiên Đảo

4 Bài viết
4 Chủ đề

Last post: Th01 08, 2019, 04:27 PM Ngựa Xích Thố tặng minh ... by BeBanhBeo

Cao Cự Lệ (56000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Cao Cự Lệ

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Cao Cự Lệ

5 Bài viết
5 Chủ đề

Last post: Th01 07, 2019, 10:55 PM Lễ Tế Thần Nước Cao Ly by BeBanhBeo

Oa Quốc (57000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Oa Quốc

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Oa Quốc

11 Bài viết
11 Chủ đề

Last post: Th01 10, 2019, 11:32 AM ID Map- Warp Kinh Ngụy Q... by Huỳnh Anh

Tiên Giới (59000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tiên Giới

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tiên Giới

18 Bài viết
18 Chủ đề

Last post: Th01 08, 2019, 08:10 PM ID Map - WARP Tiên Giới... by A Vi Võ

Địa Phủ (60000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Địa Phủ

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Địa Phủ

18 Bài viết
18 Chủ đề

Last post: Th01 07, 2019, 11:27 PM Vô Thường Vô Thường by BeBanhBeo

Lĩnh Nam (61000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Lĩnh Nam

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Lĩnh Nam

17 Bài viết
17 Chủ đề

Last post: Th01 08, 2019, 03:58 PM Đổng Trư Mã Viện by BeBanhBeo

Khu vực khác

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực khác

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực khác

6 Bài viết
6 Chủ đề

Last post: Th10 13, 2019, 12:11 PM Bản đồ ID Map- Warp Phật... by Huỳnh Anh

Hình ảnh P-TS Online

Ảnh lưu trữ

Nơi lưu trữ ảnh Npc reborn, skill, map,... của P-TS Online

Nơi lưu trữ ảnh Npc reborn, skill, map,... của P-TS Online

16 Bài viết
5 Chủ đề

Last post: Th08 20, 2019, 10:10 AM Hình ảnh buổi họp mặt P-... by dungphan1203

Ảnh đẹp trong game

Ghi nhận các hình ảnh đẹp tại P-TS Online

Ghi nhận các hình ảnh đẹp tại P-TS Online

4 Bài viết
4 Chủ đề

Last post: Th10 17, 2019, 11:29 AM Wallpaper PTS online by Huỳnh Anh

Cộng đồng P-TS Online

Thảo luận chung

Khu vực thảo luận các vấn đề có liên quan đến P-TS Online

Khu vực thảo luận các vấn đề có liên quan đến P-TS Online

4 Bài viết
4 Chủ đề

Last post: Th10 17, 2019, 10:54 AM Câu chuyện về Tiểu Hồ Ly... by Huỳnh Anh

Cộng đồng P-TS Online

Nơi để người chơi các tỉnh, thành phố trong cả nước điểm danh và tổ chức giao lưu với nhau

Nơi để người chơi các tỉnh, thành phố trong cả nước điểm danh và tổ chức giao lưu với nhau

1 Bài viết
1 Chủ đề

Last post: Th03 07, 2019, 11:40 PM Họp mặt anh em tại Sài G... by hoaimong

Tiệm trà

Nơi giao lưu trò chuyện, tâm sự, chia sẻ những kỷ niệm cùng P-TS Online

Nơi giao lưu trò chuyện, tâm sự, chia sẻ những kỷ niệm cùng P-TS Online

0 Bài viết
0 Chủ đề

Tiền trang

Khu vực mua bán, trao đổi item, pet,...

Khu vực mua bán, trao đổi item, pet,...

0 Bài viết
0 Chủ đề

Các công cụ hỗ trợ

4 Bài viết
4 Chủ đề

Last post: Th08 18, 2019, 06:27 PM Hướng dẫn sủ dụng Extrem... by dungphan1203

0 Bài viết
0 Chủ đề

0 Bài viết
0 Chủ đề

1 Bài viết
1 Chủ đề

Last post: Th01 07, 2019, 12:31 PM Thông tin, download DoDo... by Conquest312

2 Bài viết
2 Chủ đề

Last post: Th08 23, 2019, 11:59 PM How to mix khoáng nhanh. by traceurdead

Lưu trữ

Thùng rác

Nơi lưu trữ các bài viết vi phạm

Nơi lưu trữ các bài viết vi phạm

15 Bài viết
15 Chủ đề

Last post: Th10 14, 2019, 10:09 PM Re: Download, patch by Conquest312

1,014 Posts in 933 Topics by 160 Members - Thành viên mới nhất: Kyo
Bài mới: "Re: Lữ Bố lần đầu lập cô..." (Th10 17, 2019, 09:03 PM)
Những bài viết gần đây nhất !

Thành viên

Đang duyệt: 18 Khách, 0 Thành viên (1 Máy tìm kiếm)  - Thời điểm cùng đăng nhập - Hôm nay: 30 -  Từ trước: 73 (Th04 13, 2019, 10:41 AM)
Đang truy cập diễn đàn trong 15 phút qua: Google