Đào Hoa Biện Đích Chỉ Dẫn

Tác giả A Vi Võ, Th.01 07, 2019, 05:45 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

A Vi Võ

Th.01 07, 2019, 05:45 chiều Last Edit: Th.01 11, 2019, 06:29 chiều by A Vi Võ
Tên Q: Đào Hoa Biện Đích Chỉ Dẫn
Điều kiện nhiệm vụ: Không
Địa điểm: Thành Giao Chỉ, Giao Châu
Vật phẩm nhận được: Điểm kinh nghiệm 0,3%
Nội dung nhiệm vụ:
Đến phú hộ Giao Chỉ đối thoại với Bảo Lão Gia đồng ý giúp đỡ.
Đối thoại lần lượt các NPC trong nhà Bảo Lão Gia.
Click vào cánh hoa đào cạnh Bảo Lão Gia.
Đối thoại Bảo Lão Gia chọn Cam Phu Nhân thì hoàn thành nhiệm vụ.