Tài của Vương Tá

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 05:26 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 05:26 PM Last Edit: Th01 14, 2019, 05:03 PM by Conquest312
Tên Q: Tài của Vương Tá
ĐKNV: lv 25.
Địa Điểm: Lạc Dương, Diệp Thành, Việt Châu.
Vật phẩm có được: Tuân Tuân Úc mê
Quá Trình nv:
1. Đến quảng trường Lạc Dương, tại phổ hộ, đối thoại ví Hà Ngẩu.
2.Vào Thôn Vĩnh Xuyên đối thoại với Tuân Úc (đang đi bên ngoài), nhận đựơc thư của Tuân Úc.
3. Đến Diệp Thành trong quan phủ đối thoại với Viên Thiệu vào chiến đấu với Văn Xú ,Nhan Lương, Viên đàm,Viên Thượng, Viên Hy, Viên Thiệu thắng lợi được mũ phát kim ( mũ def lv 5)
4.Về Thôn Vĩnh Xuyên đối thoại với Tuân Úc.
5.Đến điểm binh đài Hứa Xương đối thoại với Tào Tháo hoàn thành nhiệm vụ.