Làm quen Triệu Tử Long

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 01:21 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 01:21 PM Last Edit: Th07 29, 2019, 09:31 PM by Johny
Tên Q: Làm quen Triệu Tử Long
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Thôn Thường Sơn - U Châu (Ký Châu).
Vật phẩm có được: Kích Tam Xa (công+7, lv 15).
Nội dung nhiệm vụ:
Ta vào Thôn Thường Sơn đối thoại với Công Tôn Phạm, chọn chiến đấu với hắn ta.
Sau khi thắng Triệu Vân sẽ xuất hiện đối thoại xong vào chiến đấu. Sau đó Công Tôn Phạm sẽ tham chiến 9 lần
Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.