Lu đại bác

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 12:05 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 12:05 PM Last Edit: Th01 10, 2019, 02:47 PM by Conquest312
Tên nhiệm vụ: Lu đại bác
Điều kiện nhiệm vụ: không có
Địa điểm: Trác Quận - U Châu
Vật phẩm nhận được: 5 tiền
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến Trác Quận, đối thoại với Bác Lỗ, chọn "Tốt", nhận được Gạo của Lỗ đại bác.
- Đến khách sạn Vui Lai, đối thoại với Chủ khách sạn, chọn "Tốt", nhận được Ngân phiếu.
- Trở về, đối thoại với Bác Lỗ thì hoàn thành nhiệm vụ.