Giúp Vạn Bà Bà

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 07:42 sáng

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 07:42 sáng Last Edit: Th.01 16, 2019, 11:04 sáng by Conquest312
Tên Q: Giúp Vạn Bà Bà
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Chuẩn Nam, Thành Thọ Xuân.
Vật phẩm có được: trục bo kích (công + 9, phòng - 2, lv. 20), anh kiệt văn chương (HP + 25, lv. 5),
Nhiệm vụ tiếp theo: Giúp Vũ Phương
Nội dung nhiệm vụ:
1.Đến ngôi nhà nhỏ bên cạnh nhà trọ đối thoại với Vạn Bà Bà, đồng ý giúp tìm cháu gái.
2.Khi đến Hiệp Thạch Sơn tại tọa độ x: 1218y :495 xảy ra đối thoại, đến tọa độ x:702 y:315 đối thoại vào chiến đấu với Trường Nô, Binh Kim Giáp 4 người thắng lợi có thể đi vào.
3.Vào tận bên trong ta vào chiến đấu tiếp với Du Thiệp, Tuân Chính, Trường Nô,Binh Kim Giáp 3 người thắng lợi được trục bo kích lv20.
4.Trở về tìm Vạn Bà Bà được "anh kiệt văn chương +25 hp".