Mã Cách

Tác giả A Vi Võ, Th.01 07, 2019, 06:11 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

A Vi Võ

Th.01 07, 2019, 06:11 chiều Last Edit: Th.01 11, 2019, 06:23 chiều by A Vi Võ
Tên nhiệm vụ: Mã Cách
Điều kiện nhiệm vụ: Lv 25.
Địa điểm: Giao Châu, Mã Viễn Phỉ.
Vật phẩm có được: Mã Viễn Kim Đao (công + 24, lv. 99).
Nhiệm vụ tiếp theo: Đổng Trư Mã Viện
Quá trình nhiệm vụ:
Đến Giao Châu tại Mã Viễn Phỉ đối thoại với Mã Lão Bá, đồng ý giúp đỡ.
Đến Phan Ngẫu Thành trong nhà trọ lượm Ma Đao Thạch.
Trở về giao cho Mã Lão Bá vào chiến đấu với Diệu Báo Quân 5 người.
Thắng lợi hứa giúp tìm Đao Mã Viện ( đẳng 85) một cây.
Giao cho Mã Lão Bá xong và vào chiến đấu với Cửu Trại Sơn Đại Vương, Diệu Báo Quân ? người, Đội Mãnh Báo ? người.
Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.