Ti Di Hô Cử Xứ Giả

Tác giả Conquest312, Th.01 08, 2019, 11:38 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 08, 2019, 11:38 chiều Last Edit: Th.05 16, 2019, 03:53 chiều by A Vi Võ
Tên nhiệm vụ: Ti Di Hô Cử Xứ Giả
Điều kiện nhiệm vụ: Cần phải hoàn thành nhiệm vụ Quỷ Vương Hoàn Lương
Địa điểm: Ngụy Quốc, Tà Mã Đài.
Vật phẩm có được: Kim tỏa của Ti Di Hô
Quá trình nhiệm vụ:
Đến Tà Mã Đài đối thoại với Ti Di Hô, đồng ý giúp đỡ.
Đến Dự Châu Rừng Tây Sơn tìm xương chó sói (Hắc Sơn Quĩ Tốt; có thể mở hộp châu báu bên Sơn Động Bắc địa - Quan Trung - Trường An), Dương Châu Rừng Vĩnh Khang tìm đất sành thái (Hắc Võ Sĩ; có thể mở hộp châu báu Thích Vĩ Sơn Động_ Việt Châu - Kinh Bắc), Nhị Châu Rừng Ti Nam tìm vỏ sò lớn (Thạch Hổ Binh) mỗi thứ một cái.
Trở về tìm Ti Di Hô đối thoại, Y Chi Mã gia nhập đội ngũ.
Đến Thanh Châu Khủng Miếu, đối thoại với Trịnh Huyền và vào chiến đấu với Quách Đồ, Viên Đàm, Tân Bình, Trương Cáp, Lữ Khoáng, Lữ Dực.
Thắng lợi đến Hoàng Cung Hứa Xương đối thoại với Hoàng Đế và vào chiến đấu với Từ Hoảng, Điển Vi, Quách Gia, Trình Lập, Hứa Chữ.
Thắng lợi đến Thanh Châu Đình Mát Vi Sơn, lúc này đám người Lữ Bố xuất hiện đối thoại với Lữ Bố và vào chiến đấu với Cao Thuận, Trương Liêu, Lữ Bố, Xích Minh, Hầu Thành, Tào Tính, Tống Ninh, Ngụy Tục.
Thắng lợi trở về Tà Mã Đài đối thoại với Ti Di Hô thì hoàn thành nhiệm vụ.