Tiên Đồng Lén Luyện Tiên Đơn

Tác giả A Vi Võ, Th.01 08, 2019, 08:09 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

A Vi Võ

Th.01 08, 2019, 08:09 chiều Last Edit: Th.01 11, 2019, 09:42 sáng by Conquest312
Tên Q: Tiên Đồng lén luyện tiên đơn
Điều kiện nhiệm vụ: Lv 25.
Địa điểm: Tiên Giới, Tế Đàn Tiên Giới.
Vật phẩm có được: Tùy theo trường hợp có được: Đề hồ đơn 30 cái, đại phúc thần.
Quá trình nhiệm vụ:
1. Đến Tế Đàn Tiên Giới đối thoại với Tiểu Đồng, đồng ý giúp đỡ.
2. Giúp tìm thanh đài diệp (Thôn Tiên Giới) một cái, giao cho Tiểu Tiên Đồng, được 1 cái Cuốn Trúc Gián của Tiên Đồng.
3. Ta đến Thôn Tiên Giới đối thoại với Hao Thiên Khuyển, vào chiến đấu với Nhị Lang Thần.
4. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.