Người Thâm Nhập Thần Bí

Tác giả A Vi Võ, Th.01 08, 2019, 08:07 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

A Vi Võ

Th.01 08, 2019, 08:07 chiều Last Edit: Th.01 11, 2019, 07:53 chiều by A Vi Võ
Tên Q: Người Thâm Nhập Thần Bí
Điều kiện nhiệm vụ: Cần phải hoàn thành nhiệm vụ 8 con cự thú.
Địa điểm: Tiên Giới, Tế Đàn.
Vật phẩm có được: Thông Thiên Ma Đậu.
Nhiệm vụ tiếp theo: Nguy Cơ - Chuyển Cơ
Quá trình nhiệm vụ:
1. Ta đến Tế Đàn Tiên Giới (59411) đối thoại với Thái Bạch Tinh Quân, đồng ý giúp đỡ.
2. Trước tiên ta đến khu vục Tuế Tinh (59832) bên hướng đông, tại tầng 2 đối thoại với Phong Lâm Yêu, vào chiến đấu với Phong Lâm Yêu 8 người.
3. Thắng lợi, ta đến khu vực Thái Bạch (59812) bên hướng Tây đối thoại với Họa Thủy Yêu vào chiến đấu với Họa Thủy Yêu 8 người.
4. Thắng lợi, ta đến khu vực Dinh Hoạch (59822) bên hướng Nam đối thoại với Phàm Thiên Yêu, vào chiến đấu với Phàm Thiên Yêu 8 người.
5. Thắng lợi, ta đến khu vực Chấn Tinh (59802) bên hướng Bắc đối thoại với Phong Địa Yêu, vào chiến đấu với Phong Địa Yêu 8 người.
6. Thắng lợi trở về (59411) đối thoại với Thái Bạch Tinh Quân thì hoàn thành nhiệm vụ.


Lưu ý: ở điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ 8 con cự thú, nhiều người thường hay thiếu sót do chưa trả Q hết, nhất là Q cự thú thủy 2.