Triệu Viên Khương chống trả quân Viên Thiệu

Tác giả Huỳnh Anh, Th.01 08, 2019, 08:04 sáng

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Huỳnh Anh

Th.01 08, 2019, 08:04 sáng Last Edit: Th.01 11, 2019, 10:01 sáng by Conquest312
Tên Q: Triệu Viên Khương chống trả quân Viên Thiệu
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Bình Châu, Sơn Động Tây Hà.
Vật phẩm có được: Kim Tỏa của Triệu Viên Khương
Nội dung nhiệm vụ:
Ta đối thoại với Triệu Viên Khương tại Sơn Động Tây Hà, đồng ý giúp đỡ ông ta.
Ta đi đến từng thứ 2 của Rừng Cây Cao Đô, gặp và chiến đấu với Thẩm Phối, Phùng Kỷ, Tưởng Nghĩa Cừ, Nghiêm Kính, Tô Do.
Sau khi thắng lợi ta đến Sơn Động Nha Quan, trong động ta đối thoại với Tữ Thụ và vào chiến đấu với Nghiêm Nhan, Cao Lãm, Tữ Thụ, Hứa Du, Thuần.Nh.Quỳnh, Văn Xú.
Thắng lợi ta trở về tìm Triệu Viên Khương thì hoàn thành nhiệm vụ.