Mã Đằng rơi vào Hứa Đô

Tác giả Huỳnh Anh, Th01 07, 2019, 11:27 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Huỳnh Anh

Mã Đằng rơi vào Hứa Đô

Tên Q: Mã Đằng rơi vào Hứa Đô
Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
Địa điểm: Lương Châu, Thành Đôn Hoàng.
Vật phẩm có được: Mã Thăng mê.
Nội dung nhiệm vụ:

- Ta đến Lương Châu Thành Đôn Hoàng đối thoại với Mã Thăng, đồng ý giúp đỡ.
- Đến Thôn Tửu Tuyền đối thoại với Mã Siêu, hứa giúp tìm thịt bò khô 1 cái (Ung Lương Binh - chân núi Sắc Lông hoặc Đội Thiết vĩ ).
- Trở về giao cho Mã Thăng, đồng ý giúp đỡ.
- Đến Việt Châu Ngọa Ngưu Sơn Trại đối thoại với Tây Lương Đao Binh.
- Đến Thành Hứa Xương trong khách sạn ta di chuyển sang hướng bên trái tọa độ 322 :415 (Xuân Hương sẽ xuất hiện), di chuyển lên trên (Xuân Hương sẽ đối thoại với bạn) và vào chiến đấu với Miêu Trạch, Xuân Hương.
- Thắng lợi đến Thành Môn đối thoại với Mã Thăng và vào chiến đấu với Hạ Hầu Huyên, Hứa Chử, Hổ Bàn Binh 4 người.
- Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.