Tiên Nhân Cầu Hữu Duyên

Tác giả Conquest312, Th.01 07, 2019, 03:10 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 07, 2019, 03:10 chiều Last Edit: Th.06 14, 2020, 10:35 chiều by Conquest312
Tên Q: Tiên Nhân Cầu Hữu Duyên
ĐKNV: Lv 25, hoàn thành nhiệm vụ Thông Thiên Âm Mưu
Địa điểm: Long Thủ Sơn - Yên Nhiên
Nhiệm vụ tiếp theo: Long Thủ Kỳ Mịch
Vật phẩm nhận được: 0,5% exp
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến Long Thủ Sơn (32134), tìm nhà nhỏ Tiên Nhân tiến hành đối thoại đồng ý giúp đỡ.
- Tìm Đăng thiên toái ngọc (
29336) (155 : 156 đánh NPC linh hồn hệ phong hoặc thủy tại đó). Tìm xong giao cho Tiên Nhân, đồng ý được vào Long Thủ Sơn.
- Đến đỉnh Long Thủ Sơn (32841) đối thoại với Kim Giác Long Vương, nhận được Thiên Hỏa Thạch.
- Trở về (32134) đối thoại với Tiên Nhân hoàn thành nhiệm vụ.