P-TS Online Community - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
171
Tổng số bài viết đã đóng góp:
1,024
Tổng số chủ đề đã được tạo:
939
Tổng số các khu vực lớn:
7
Số thành viên đang trực tuyến:
87
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
273 - Hôm nay lúc 08:54 AM
Tổng đăng nhập trong ngày:
273
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
0.50
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
3.07
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
2.79
Tổng số các nhóm diễn đàn:
49
Thành viên mới nhất:
hongducttn
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
28.79
Thống kê giới tính:
Male: 127
None: 37
Female: 6

10 thành viên tích cực nhất

Conquest312
619
Huỳnh Anh
210
BeBanhBeo
66
A Vi Võ
32
dichoinha1
11
hayquen06
10
traceurdead
8
[L]ongTriệu
6
LunaOfEarth
6
gapro11
4

Thành viên khai phá chủ đề

Conquest312
606
Huỳnh Anh
198
BeBanhBeo
66
A Vi Võ
29
dichoinha1
5
traceurdead
4
Rossmaries
2
LunaOfEarth
2
gapro11
2
Khan
1

Most Time Online

Conquest312
2 ngày 7 giờ 11 phút
Huỳnh Anh
1 ngày 7 giờ 44 phút
traceurdead
19 giờ 24 phút
admin
13 giờ 35 phút
A Vi Võ
13 giờ 34 phút
Johny
11 giờ 8 phút
dichoinha1
9 giờ 23 phút
tieuyon501
8 giờ 57 phút
[L]ongTriệu
5 giờ 13 phút
Resshin
5 giờ 12 phút

Top liked users


Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Thời gian đăng nhập nhiều nhất
* 2019 964 1,060 171 273
Tháng Hai 2019 0 0 0 273
Tháng Mười Một 2019 4 5 8 153
Tháng Mười 2019 15 39 12 69
Tháng Chín 2019 6 6 11 52
Tháng Tám 2019 7 10 8 34
Tháng Bảy 2019 15 15 10 25
Tháng Sáu 2019 2 2 7 37
Tháng Năm 2019 3 4 4 40
Tháng Tư 2019 4 6 12 73
Tháng Ba 2019 8 28 9 38
Tháng Hai 2019 25 52 61 52
Tháng Một 2019 875 893 29 18