P-TS Online Community - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
268
Tổng số bài viết đã đóng góp:
1,821
Tổng số chủ đề đã được tạo:
1,116
Tổng số các khu vực lớn:
7
Số thành viên đang trực tuyến:
6
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
342 - Th03 13, 2020, 05:47 AM
Tổng đăng nhập trong ngày:
12
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
0.34
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
2.86
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
1.67
Tổng số các nhóm diễn đàn:
49
Thành viên mới nhất:
armyforce
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
29.67
Thống kê giới tính:
Male: 185
None: 64
Female: 18

10 thành viên tích cực nhất

Mahi01
767
Conquest312
628
Huỳnh Anh
222
thanhle12345
82
thanhthuy02
81
BeBanhBeo
66
toantoanha9120
32
A Vi Võ
32
hayquen06
27
minhhoang95
12

Thành viên khai phá chủ đề

Conquest312
613
Huỳnh Anh
206
BeBanhBeo
66
A Vi Võ
29
hayquen06
8
dichoinha1
4
traceurdead
4
Rossmaries
2
LunaOfEarth
2
gapro11
2

Most Time Online

Conquest312
2 ngày 11 giờ 3 phút
Huỳnh Anh
1 ngày 14 giờ 20 phút
traceurdead
22 giờ 29 phút
Mahi01
16 giờ 29 phút
A Vi Võ
14 giờ 28 phút
admin
13 giờ 35 phút
Johny
11 giờ 8 phút
Resshin
10 giờ 13 phút
dichoinha1
9 giờ 44 phút
tieuyon501
8 giờ 57 phút

Top liked users

soloko2412
1

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Thời gian đăng nhập nhiều nhất
* 2021 82 702 23 104
Tháng Ba 2021 0 0 0 18
Tháng Hai 2021 45 197 14 104
Tháng Một 2021 37 505 9 48
* 2020 265 487 72 342
Tháng Hai 2020 13 91 10 37
Tháng Mười Một 2020 27 144 2 32
Tháng Mười 2020 36 39 7 32
Tháng Chín 2020 25 26 8 30
Tháng Tám 2020 24 24 1 40
Tháng Bảy 2020 17 20 6 38
Tháng Sáu 2020 25 25 6 31
Tháng Năm 2020 34 35 8 51
Tháng Tư 2020 56 62 5 50
Tháng Ba 2020 4 15 11 342
Tháng Hai 2020 1 3 4 111
Tháng Một 2020 3 3 4 119
* 2019 964 1,060 173 286
Tháng Hai 2019 0 0 2 286
Tháng Mười Một 2019 4 5 8 153
Tháng Mười 2019 15 39 12 69
Tháng Chín 2019 6 6 11 52
Tháng Tám 2019 7 10 8 34
Tháng Bảy 2019 15 15 10 25
Tháng Sáu 2019 2 2 7 37
Tháng Năm 2019 3 4 4 40
Tháng Tư 2019 4 6 12 73
Tháng Ba 2019 8 28 9 38
Tháng Hai 2019 25 52 61 52
Tháng Một 2019 875 893 29 18