P-TS Online Community - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
160
Tổng số bài viết đã đóng góp:
1,014
Tổng số chủ đề đã được tạo:
933
Tổng số các khu vực lớn:
7
Số thành viên đang trực tuyến:
21
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
73 - Th04 13, 2019, 10:41 AM
Tổng đăng nhập trong ngày:
30
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
0.55
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
3.60
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
3.30
Tổng số các nhóm diễn đàn:
49
Thành viên mới nhất:
Kyo
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
19.49
Thống kê giới tính:
Male: 118
None: 36
Female: 5

10 thành viên tích cực nhất

Conquest312
620
Huỳnh Anh
208
BeBanhBeo
66
A Vi Võ
32
dichoinha1
11
[L]ongTriệu
9
traceurdead
9
LunaOfEarth
6
gapro11
4
dungphan1203
3

Thành viên khai phá chủ đề

Conquest312
605
Huỳnh Anh
196
BeBanhBeo
66
A Vi Võ
29
dichoinha1
5
traceurdead
4
Rossmaries
2
LunaOfEarth
2
gapro11
2
Khan
1

Most Time Online

Conquest312
2 ngày 6 giờ 9 phút
Huỳnh Anh
1 ngày 6 giờ 29 phút
traceurdead
15 giờ 10 phút
admin
13 giờ 34 phút
A Vi Võ
13 giờ 25 phút
Johny
11 giờ 8 phút
dichoinha1
9 giờ 23 phút
tieuyon501
8 giờ 57 phút
dungphan1203
3 giờ 49 phút
LunaOfEarth
3 giờ 47 phút

Top liked users


Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Thời gian đăng nhập nhiều nhất
* 2019 957 1,044 160 73
Tháng Mười 2019 12 28 9 69
Tháng Chín 2019 6 6 11 52
Tháng Tám 2019 7 10 8 34
Tháng Bảy 2019 15 15 10 25
Tháng Sáu 2019 2 2 7 37
Tháng Năm 2019 3 4 4 40
Tháng Tư 2019 4 6 12 73
Tháng Ba 2019 8 28 9 38
Tháng Hai 2019 25 52 61 52
Tháng Một 2019 875 893 29 18