P-TS Online Community

Các công cụ hỗ trợ => Extremebot => Tác giả chủ đề:: traceurdead vào Th08 05, 2019, 12:47 PM

Tiêu đề: Hướng dẫn chung về Exbot ( Video )
Gửi bởi: traceurdead vào Th08 05, 2019, 12:47 PM
Vì đã có hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh, Nên hôm nay mình chỉnh sửa lại đôi chút.

Tổng hợp các video cần thiết để xài exbot.

Cài đặt Exbot (https://www.youtube.com/watch?v=Ot9qQjgisg0&t=32s)

Cài đặt trainlv (https://www.youtube.com/watch?v=44-Ml8PSfVE&t=4s)

Cài đặt chạy Bot Quest (https://www.youtube.com/watch?v=AWpoI3uVrDA&t=7s)