P-TS Online Community

Tổng hợp nhiệm vụ => U Châu (12000) => Tác giả chủ đề:: Conquest312 vào Th01 09, 2019, 08:33 PM

Tiêu đề: Thử gia gả con
Gửi bởi: Conquest312 vào Th01 09, 2019, 08:33 PM
Tên Q: Thử gia gả con
ĐKNV: chưa rõ ... có thể lv25
Khu vực : Quảng Trường Trác Quận
Vật phẩm nhận được : Bao lì xì kim thử
1. Đến quảng trường Trác Quận vào căn nhà cạnh nhà Cổ Tiều Phu nói chuyện Thử lão gia đồng ý giúp đỡ
2. Đến chân núi Thủ Dương (Bình Châu) nói chuyện với Viêm Đế, tiến hành vào chiến đấu với Viêm Đế (trong 5 lượt phải xong).
3. Đến chân núi Thiên Đăng Sơn (Ích Châu) nói chuyện với Vân Trung Quân lần lượt trả lời các câu hỏi: Triệu Vân, Xích Thố mã, Khổng Minh, Hồ Gia 18 phách, Quách Gia.
4. Tiếp tục đi đến đỉnh núi Hoàng Nguyễn (Quan Trung) nói chuyện với Phong bá thần, đồng ý giúp đỡ tìm kiếm gỗ thê phụng mộc x3, xương rồng x3, hàn dạ thượng x1. Thu thập đủ quay lại nói chuyện với Phong bá thần.
5. Đến chân núi Bắc Cố (Giang Đông) nói chuyện với Bích Thần, vào chiến đấu với Bích Thần.
6. Trở về nói chuyện với Thử lão gia, đồng ý giúp đỡ
7. Đến Trác Quận (12001) nói chuyện với A Lang (đứng cạnh Tô Song), A Lang gia nhập đội ngũ
8. Trở về nói chuyện với Thử lão gia, đồng ý giúp đỡ tìm Chiêu tài tấn bảo x1.
9. Nói chuyện với thử phu nhân thì hoàn thành nhiệm vụ.
p.s: Xương rồng đánh Đại Yêu Sư
Thê phụng mộc đánh Tây Thục thủy sư
Hàn Dạ thương đánh Thăng phàm thủ
Chiêu tài tấn bảo thì là do item của event nên có thể rớt trong event đó, farm npc k ra

Cảm ơn Mr Zin
Tiêu đề: Re: Thử gia gả con
Gửi bởi: game79 vào Th07 02, 2020, 04:28 PM
giờ này còn ai vào chơi không? (http://game79.me/esports/ca-cuoc-esports/)