Đánh cứng Thái Sơn

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 07:45 sáng

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 07:45 sáng Last Edit: Th.03 16, 2019, 09:37 chiều by Conquest312
Tên Q: Đánh cứng Thái Sơn
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Bao vây thành Tiểu Phối, Phụng nghinh Thiên Tử.
Địa điểm: Từ Châu, Việt Châu, Thanh Châu.
Vật phẩm có được: tùy theo thuộc tính của người chơi mà cho văn chương triệu gọi khác nhau.
NV tiếp theo: Tả kích chiến
Nội dung nhiệm vụ:
Đến Tiểu Phí thôn (Từ Châu) đối thoại với Lưu Bị đồng ý giúp đở.
Đến nhà Tào Tháo tại Hứa Xương (Việt Châu) đối thoại với Tào Cửu, tiếp tục đối thoại với Tào Tháo.
Trở về Tiểu Phí thôn đối thoại với Lưu Bị.
Đến rừng Vi Sơn (Thanh Châu) đối thoại với Bàng Giáp Sĩ chiến đấu.
Đến Sơn Động Thái Sơn Thanh Châu, tại tầng thứ 2 tại khúc quanh cuối cùng ta gặp Ngô Đôn ( 562 : 253) đối thoại với ông ta xong vào chiến đấu với Từ Hấp, Ngô Đôn, Mao Huy, Y Lễ, Xương Hy Quan.Tr.Binh, Mưu Sư, thắng lợi tiếp tục đi vào. Tại tầng thứ 4 đối thoại với Tàng Bá (có 2 Tàng Bá, Tàng Bá ở ngay ngã ba mới đúng) vào chiến đấu với Lý Châu, Tôn Quan, Tàng Bá, Tôn Khang, Triệu Tứ, Hàn Xiêm, Dương Phụng, Phi Hùng Binh x 3, tiếp viện Mưu Sư x 2. Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.