Đấu khẩu

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 07:45 sáng

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 07:45 sáng Last Edit: Th.01 16, 2019, 10:59 sáng by Conquest312
Tên Q: Đấu khẩu
Điều kiện nhiệm vụ: Lv 20.
Địa điểm: Chuẩn Nam, Hiệp Thạch Sơn.
Vật phẩm có được: kim tỏa của Tưởng Can, Đại Phúc Thần 2 cái.
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến Hiệp Thạch Sơn tầng thứ 2 tại ngôi nhà nhỏ đối thoại với Tưởng Can, trả lời câu hỏi.
Theo thứ tự: Heo, tất cả đều sai.
2. Đến Hạ Phỉ Thành con đường lớn đối thoại với Lão Học Cứu.
3. Đối thoại với Trần Đăng, trả lời câu hỏi.
Theo thứ tự: Thanh Châu, Phía Tây Thành Hà Đông, Việt Châu và Kinh Bắc.
4. Đối thoại tiếp với Sử Hoan, trả lời câu hỏi.
Theo thứ tự: 25 HP, 60 giây, băng phong.
5. Đối thoại tiếp với Trần Kiều, trả lời câu hỏi.
Theo thứ tự: 39 phút, 31 phút, 100.
6. Đối thoại với Trần Quần, trả lời câu hỏi.
Theo thứ tự: Lữ Bố, Hứa Cung, Lưu Diên.
7. Trả lời xong câu hỏi thì hoàn thành nhiệm vụ.