Nhiệm vụ Thái Sử Từ

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 07:40 sáng

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 07:40 sáng Last Edit: Th.01 16, 2019, 11:14 sáng by Conquest312
Tên Q: Nhiệm vụ Thái Sử Từ
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: bờ biển Trường Giang, Nguyên Khẩu Bến Lò, bên Giang Đông.
Vật phẩm có được: Thanh Tu Hoàng Bào (Trí + 10, lv. 20), Từ Phong Quán (trí + 8, lv. 20), Ngự Lang Giáp (phòng + 11, nhanh nhẹn - 2, lv. 25).
Quá trình nhiệm vụ:
1.Đến Trường Giang Nguyên Khẩu Bến Lò, khi lên bờ ta đối thoại với Thái Sử Từ và vào chiến đấu với Thái Sử Từ, Lữ Phàn.
2.Thắng lợi tùy theo trường hợp có được một bảo vật.