Tấn công Hạ Hầu Đôn

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 07:39 sáng

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 07:39 sáng Last Edit: Th.08 09, 2019, 09:27 sáng by Johny
Tên Q: Tấn công Hạ Hầu Đôn
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Trì viện Từ Châu thành.
Vật phẩm có được: Nón Linh Vương (+6 INT, lv 15)
Địa điểm: Từ Châu thành, Hạ Phì thành (Hạ Bì) (Từ Châu).
Nhiệm vụ tiếp theo: Thuộc hạ Đào Khiêm
Nội dung nhiệm vụ:
Đến quan phủ Từ Châu đối thoại với Đào Khiêm đồng ý giúp đỡ.
Đến Hạ phì thành (Hà Bì) gặp sự cản trở của Hạ Hầu Đôn, chiến đấu với Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên. Thắng lợi lập tức gặp sự cản trở của Tào Tháo, chiến đấu với Tào Tháo, Tào Hồng, Tuân Úc. Thắng lợi được vào trong.
Tại đường lớn Hạ Phì (Hà Bì) đối thoại với Trần Đăng hoàn thành nhiệm vụ.