Thuộc hạ Đào Khiêm

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 07:39 sáng

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 07:39 sáng Last Edit: Th.08 09, 2019, 10:36 sáng by Johny
Tên Q: Thuộc hạ Đào Khiêm
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Tấn công Hạ Hầu Đôn
Địa điểm: Hạ Phì Thành (Hạ Bì) , Từ Châu Thành (Từ Châu), sơn động Khoa Châu
Vật phẩm có được: găng tay bích bo (+15 INT, -2 ATK, lv 45), Xích đế thủ (+ 12 INT, - 1 DEF, lv. 40).
Nhiệm vụ tiếp theo: Đại chiến Vu Đài
Nội dung nhiệm vụ:
Đến đường lớn Hạ Phì (Hạ Bì) đối thoại với Trần Đăng đồng ý giúp đỡ.
Đến sơn động Khoa Châu đối thoại với Binh Kích Móc, Vu Cấm xuất hiện, đối thoại với Vu Cấm vào chiến đấu với Vu Cấm, Trình Dục, Lữ Kiền, Ngưu Kim, Binh Kích Móc 4 người, thắng lợi tiếp tục chiến đấu Vu Cấm, Trình Dục, Lữ Kiền, Ngưu Kim, Lưu Diệp, Binh Kích Móc 5 người.
Mi Trúc xuất hiện, đối thoại Mi Trúc.
Trở về thành Từ Châu, tại cổng thành Đào Khiêm xuất hiện, đối thoại với Đào Khiêm hoàn thành nhiệm vụ.