Hạnh phúc phụ nữ

Tác giả Huỳnh Anh, Th.01 08, 2019, 08:00 sáng

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Huỳnh Anh

Th.01 08, 2019, 08:00 sáng Last Edit: Th.10 18, 2019, 12:47 chiều by traceurdead
Tên Q: Hạnh phúc phụ nữ
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Bình Châu, Thôn Giải Lương.
Vật phẩm có được: lều hành quân 3 cái.
Nội dung nhiệm vụ:
Ta đến ngôi nhà nhỏ tại Thôn Giải Lương đối thoại với Lão Tiều Phu, đồng ý giúp đỡ ông ta.
Đưa giấy sâm dược (nhà Giả Lục - thành Thượng Đảng) cho ông ta, ông ta sẽ kêu bạn tìm cho một cái nồi hầm (Bộ Lạc Hung Nô), thịt dê khô 5 cái, nhị quoa đầu 3 cái, mục túc nha 1 cái (Nhai Môn Quan).
Tìm đầy đủ đưa cho ông ta thì hoàn thành nhiệm vụ.