Dáng vẻ của Từ Hoa

Tác giả Huỳnh Anh, Th.01 08, 2019, 07:59 sáng

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Huỳnh Anh

Th.01 08, 2019, 07:59 sáng Last Edit: Th.10 18, 2019, 12:48 chiều by traceurdead
Tên Q: Dáng vẻ của Từ Hoa
ĐKNV: Lv 25
Địa điểm: thành Hà Đông - Bình Châu.
Vật phẩm có được Điêu Thuyền Mê
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến đại độ Hà Đông, tại ngôi nhà gỗ đối thoại với Huỳnh Tiểu Nhị, đồng ý giúp đỡ.
- Đến Bộ lạc nam Hung Nô, vào ngôi nhà đầu tiên đối thoại với Điêu Thuyền vào chiến đấu với Sứ Giả Hung Nô , 2 Thương Binh HN, 2 ĐaoBinh HN, 2 Thu kích HN, 3 Binh Hung Nô.
- Thắng Lợi đến Quan Trung - Thôn Phổ Hộ (Thôn Cao Động) vào Cao Động Bần Hộ (nhà Vương Doãn) đối thoại với Vương Doãn hoàn thành nhiệm vụ.