Cẩm Mã Siêu xuất kích

Tác giả Huỳnh Anh, Th.01 08, 2019, 07:58 sáng

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Huỳnh Anh

Th.01 08, 2019, 07:58 sáng Last Edit: Th.08 25, 2021, 05:16 chiều by MapleTr
Tên Q: Cẩm Mã Siêu xuất kích
Điều kiệm nhiệm vụ: lv. 25.
Địa Điểm: Bình Châu, Thượng Đảng Thành.
Vật phẩm có được: Tùy theo trường hợp có được: ngựa tốt 1 con hay tuấn mã 1 con, Hạn Huyết Bửu Mã.
Nội dung nhiệm vụ:
Ta đến Thượng Đảng Thành đối thoại với Giả Lục, đồng ý giúp đỡ.
Đến Rừng Lâm Bàng đối thoại với Binh Tây Lương, đồng ý giúp đỡ.
Ta lại đến đối thoại với Bác A Thông tại quán trà Thôn Giải Lương, đồng ý trợ giúp Mã Siêu.
Đến Rừng Đôn Lưu tầng 2 đối thoại với Sư Giáp Sĩ và vào chiến đấu với Đặng Thăng, Vương Diêm, Hạ Chiêu, Sư Giáp Sĩ 5 người.
Sau khi thắng lợi ta đến Rừng Hà Đông đối thoại với Trường Đao Binh, ta chọn lên giúp đỡ và vào chiến đấu với Trương Thành, Cao Nhu, Trương Diêm, Phạm Tiên, Trường Đao Binh 4 người.
Thắng lợi ta xuống phía dưới đối thoại với Thiết Vệ Quân và vào chiến đấu với Vệ Cố, Cao Can, Chúc Áo, Quách Viện, Thiết Vệ Quân 4 người.
Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.