Hướng dẫn chỉnh sửa, add Warp Extreme Bot

Tác giả Conquest312, Th.01 07, 2019, 12:14 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 07, 2019, 12:14 chiều Last Edit: Th.01 07, 2019, 12:26 chiều by Conquest312
Hướng dẫn chỉnh sửa, add Warp Extreme Bot

LỜI NÓI ĐẦU
Tuy chủ đề của topic này là hướng dẫn nhưng có lẽ nó sẽ mang tính tham khảo, chia sẽ kinh nghiệm và cùng nhau hoàn thiện Warp Ext tốt hơn thôi.
Vựa vào kinh nghiệm, hiểu biết của mình về Warp Ext, tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn biết được để sau này, khi thấy cần chỉnh sửa gì đấy cho phù hợp với nhu cầu của mình thì chỉnh sửa. Tôi sẽ viết topic này tương tự như nội dung của 1 quyển sách cho các bạn dễ hiểu hơn

I- ĐỊNH NGHĨA:
Warp Ext là gì?
Warp Ext là cách mà Ext gửi packet về máy chủ để acc log Ext được đi tắt từ map này qua map khác trong game một cách nhanh nhất.
Warp Ext chịu ảnh hưởng trực tiếp từ 2 file Door và Map trong thư mục Extreme bot.
- Map: (bản đồ) là cái để Ext hiểu muốn từ A đi đến B thì cần phải đi theo con đường nào. Hay nói cách khác Map là file chỉ dẫn cho warp ext.
- Door: (cửa) là file trực tiếp điều khiển hành vi của warp Ext.
Đường đi của Warp Ext như thế nào?
Đối với Ext, khi ta warp từ A đến B đến C thì khi trở về Ext sẽ phải đi theo hướng ngượi lại là từ C về B về A.
Ví dụ: 12000 - 11000 - 15000 -18000
Thì khi về: 18000 - 15000 - 11000 - 12000
III- CÁC DẠNG WARP EXT:
1- Đi đường nào về đường đó. (ví dụ trên)
2- Bị lừa, cứ nghĩ mình đang đi về đường đó nhưng thực chất mình bị lừa đi về theo 1 con đường khác.
Ví dụ: từ 12000 - 11000 - 15000 (đi đường biển)
Và khi về: 15000 - các map tại Động Khoa Châu - 11000 - 12000
3- Đi vào 1 map ảo.
Ví dụ: khi Ext warp vào Đảo Tiên, Ext phải qua map 54000, 58000 thì mới vào được 55000 (Đảo Tiên). Nhưng thực chất, trong TS Online không có ID map nào là 54000 và 58000.
IV- CÁC CÁCH CHỈNH SỬA WARP EXT:
1- Cách chỉnh sửa, add file map:
- File map là file có dạng:
Code:
60000 60031
60031 60032
60032 60033
60032 60841
60841 60041
60841 60531
60531 60532
60532 60533
60533 60534
Nhìn vào nội dung trên chắc các bạn sẽ dễ dàng thấy được chuổi liên kết giữa các map:
31-32-33;
032-841-041-531-532-533
Đó là con đường để Ext hiểu và đi theo.
- Do đó khi muốn add thêm 1 ID map vào file map, ta cần phải biết chính xác mối quan hệ giữa các map cũ với map cần add, xme map cần add phải đặt ở vịt rí nào, gần ID map nào. Có như vậy thì Ext mới hiểu được.
- Các lỗi thường gặp khi add ID map vào file map:
+ Add 1 ID map cần add vào vị trí không chính xác trong file map (thiếu sự liên kết).
+ Add 1 ID map đã có sẳng (bị trùng lập về vị trí)
Ví dụ: File map đã có A B; B C
Ta lại add A B hoặc B C vào.
+ Add 1 ID map không có liên quan gì trong file map.
Ví dụ: A B; B C
Ta cần add D E vào. Chẳng hạn: ..; B C; D E
thì Ext sẽ báo lỗi vì nó không biết D E ở đâu ra.
* Cách khắc phục lỗi khi add 1 ID map mới:
+ Tìm vị trí chính xác để add ID map vào.
+ Add vào 1 ID map ảo.
Ví dụ:
Code:
12000 11000
11000 54000
54000 58000
54000 55000
map ảo ở đây chính là 54000 và 58000
2- Cách chỉnh sửa, add file door:
- File door là file có dạng:
Code:
11000 1  12000
11000 2  13000
11000 3  11571
11000 4  11021
11000 5  11801
11000 6  11501
11000 7  11531
11000 9  11401
11000 10 15507
Ở đây 11000 và 13000,... là các ID map, con số ở giữa các ID map này chính là ID warp.
ID warp tương tự như câu lệnh. Khi ta ở 11000, ta gửi packet về may chủ Warp ID =1 thì nhân vật trong game sẽ tự dộng di chuyển đến map 12000,...
* Các cách điều khiển warp:
1- Điều khiển warp theo kiểu thông thường (chính xác):
Ở ví dụ trên đã đã gặp là đoạn door điều khiển warp theo lối thông thường, chính xác.
2- Điều khiển theo kiểu lừa Ext dạng 1:
Theo bảng door trên, ta thấy nếu từ 11000, ta warp 1 thì sẽ qua 12000 là 1 dạng thông thường. Ở đây, nếu ta sửa lại thành:
Code:
11000  2  12000
Nếu là vầy thì Ext sẽ hiểu từ 11000, ta cần warp 2 để đến 12000. Ngay lập tức Ext sẽ gửi packet về máy chủ Warp 2 tại map 11000. Và máy chủ sẽ đáp trả bằng cách cho nhân vật của ta đến map 13000.
Đó chính là 1 dạng để lừa Ext mà tôi đã chỉnh sửa để warp vào map 3 anh em không cần phải đánh gate.
3- Điều khiển theo kiểu lừa Ext dạng 2:
Vẫn là 1 kiểu lừa Ext nhưng ở đây ta lừa Ext theo kiểu khác, kèm thêm map ảo.
Ví dụ: các bạn hãy nhì và so sánh:
Door lừa dạng 2:
Code:
11000 11 54000
54000 1  58000
58000 1  54000
54000 11 55000
55000 1  11000
55000 1  54000
58000 1  11000
Door chính xác:
Code:
11000  11  55000
55000 1  11000
58000 1  11000
58000: Lạc Hải (map thật, nhằm ở trên: map ảo chỉ là 54000)
55000: đảo Tiên
Ở đây, rõ ràng từ 11000 warp 11 là sẽ đến 55000 hoặc 58000, nhưng ta lại lừa Ext để nó nghĩ là nó đến map 54000 (map ảo), nhưng thực chất nó đến 55000 thì là đến đích, warp hoàn thành> Nếu chưa về 55000 mà về 58000 thi Ext sẽ hiểu mình đang ở 58000 thì cần warp 1 để về 54000 và về 11000 hoặc mình đang ở 54000, mình cần warp 1 để về 11000. Cứ tiếp tực như vậy, khi đến 55000 thì warp hoàn thành.
Như vậy, ở đây 54000 vừa đóng vai trò là 58000, vừa đóng vai trò là 11000 vì:
+ Nếu từ 11000 warp 11 qua được 58000, 58000 sẽ warp 1 là trở về 11000, nhưng door lại lừa là về được 54000.
+ Từ 55000 warp 1 là về 11000, nhưng door vẫn cho 55000 warp 1 là sẽ về được 54000.