Trảm Bạch Xà, Lưu Bang Khởi Binh (P-TSOnline v11.0)

Tác giả P-TS Online, Th.04 26, 2022, 07:01 sáng

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

P-TS Online

Tên Q: Trảm Bạch Xà, Lưu Bang Khởi Binh
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Thiên Ý
Địa Điểm: Rừng Bông Lai, Thanh Châu, Huyện Bái
Vật phẩm nhận được: 10 Cửu Tuyền Thạch và 2 Kiến Công Băng Tinh hoặc Ý Hiên Vũ Mao
Nhiệm vụ tiếp theo:
Nội dung nhiệm vụ:

Bắc Tinh QuânNam Tinh Quân vì tự ý đưa người chơi từ thời hiện đại trở về thời Tam Quốc đã vô tình tạo ra những lỗ hỏng làm cho thời không đảo lộn, con người, sự việc của giai đoạn Tam Quốc và thời Tần xen lẫn vào nhau.

Đến tầng 2 Rừng Bồng Lai (11822), Thanh Châu, tại tọa độ X: 202, Y: 315 di chuyển sang Bồng Lai Tiên Cảnh (64101). Tại tọa độ X: 402, Y: 855, xảy ra đối thoại, đồng ý giúp đỡ.
Đến Huyện Bái (64102), tọa độ X: 1462, Y: 935 xảy ra đối thoại với Bắc Tinh Quân.
Di chuyển vào trong đối thoại với Lưu Bang
Sang Rừng Huyện Bái (64103), tại tọa độ X: 142, Y: 435 xảy ra đối thoại, tiếp tục tại tọa độ X: 482, Y:355 xảy ra đối thoại và tiến hành chiến đấu với Bạch Xà (Bạch Đế tham chiến)

Lưu ý: Không loạn agi, không thể tổ chức tổ đội, có thể sử dụng /4Pet (xuât chiến 4 võ tướng), phải hoàn thành trong 10 lượt.

Thắng lợi đi chuyển tiếp theo hướng bên phải đến tận cùng Rừng Huyện Bái (64106), tại tọa độ X: 1142, Y: 735, xảy ra đối thoại.
Kết thúc đối thoại nhận được "10 Cửu Tuyền Thạch"
Lên Tiên Giới, tại Thiên Đình (59301), xảy ra đối thoại.
Kết thúc đối thoại, nhận được "2 Kiến Công Băng Tinh" hoặc "2 Ý Hiên Vũ Mao" thì hoàn thành nhiệm vụ.