Lễ Tế Thần Nước Cao Ly

Tác giả BeBanhBeo, Th.01 07, 2019, 10:55 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

BeBanhBeo

Th.01 07, 2019, 10:55 chiều Last Edit: Th.01 23, 2019, 02:29 sáng by A Vi Võ
Tên Q: Lễ Tế Thần Nước Cao Ly
Điều kiện nhiệm vụ: Không.
Địa điểm: Cao Cư Lệ, Quế Lẩu Bộ.
Vật phẩm có được: Điểm số kĩ năng + 1, điểm số năng lực + 1.
Quá trình nhiệm vụ:
Ta đến Cao Cư Lệ Quế Lẩu Bộ (56101) đối thoại với Bác Cố, đồng ý giúp đỡ.
Đến Chấn Hàn Sơn Động (56528), trong động ta tìm Y Di Mô, đối thoại với ông ta.
Vào chiến đấu với cự thú hệ địa.
Thắng lợi trở về (56101) tìm Bác Cố thì hoàn thành nhiệm vụ.