Phần thưởng event Giải cứu Nhị Kiều Giang Đông sv2 (tầng 19-23)

Tác giả Conquest312, Th.06 01, 2020, 09:03 sáng

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312


PHẦN THƯỞNG EVENT GIẢI CỨU NHỊ KIỀU GIANG ĐÔNG SV2 
(Tầng 19-23)
ID      Tên            Số lượng
Tầng 19 (Random item 117)
19924 Viêm Đế phục x1
22734 Giầy Trần Thế Vũ x1
19734 Áo Thiên Vô Cùng x1
20034 Mũ Sư đầu x1
20434 Nón Cuốn Địa x1
19034 Giáp Liêm Bo x1
21434 Găng tay Nhất Kích x1
19434 Bào Lạc Du x1
22434 Giầy Thiên Quân x1
20734 Khăn Thủy Đức x1
21034 Băng tay Anh Kiệt x1
21229 Bất khuất thiết oản x1
22624 Hồng Thiết Ngoa x1
22034 Giầy Tụ Duyền x1
21734 Găng tay Giới Vị x1

Tầng 20 (Random item 120)
21735 Găng tay Thần Quy x1
20035 Mũ Long đầu x1
20735 Khăn Thổ Đức x1
19435 Bào Tung Hoành x1
21035 Băng tay Khái Thế x1
21230 Dũng chúc thiết oản x1
21435 G.tay Nhất Tuyệt x1
22035 Giầy Trường Minh x1
22435 Giầy Nhân Tinh x1
20435 Nón Vạn Linh x1
19035 Giáp Phi Tướng x1
22735 Giầy Địa Duy Vũ x1
19735 Áo Nhân Vô Địch x1

Tầng 21 (Random item 123)
19436 Bào Khát Thiên x1
20436 Nón Mạc Địch x1
19036 Giáp Liên Hoàng x1
20036 Diệu Nhật khôi x1
19736 Áo Khứ Ảnh x1
20736 Khăn Viễn Du x1
21036 Băng tay Mộc Hùng x1
21231 Trảm quỷ thiết oản x1
21436 G.tay Vô thường x1
21736 G.tay Trọng Lạc Âm x1
22036 Giầy Bửu Ngọc x1
22436 Giầy An Dân x1
22736 Giầy Triển Dịch x1

Tầng 22 (Random item 126)
19739 Áo Ẩn thân x1
21437 Găng tay Vô Danh x1
19037 Giáp Cường Hoá x1
22037 Giầy Hổ Bách x1
20037 Cuồng Phong khôi x1
20739 Khăn Liễu Tụy x1
19437 Bào Tư Viễn x1
21037 Băng tay Nghĩa Sĩ x1
21232 Bách thú thiết oản x1
22437 Giầy Diệt Loạn x1
20437 Nón Phan Thiên x1
22738 Giầy Trường Thủy x1
21738 Tuẫn Chí Tiết Thủ x1

Tầng 23 (Random item)
65517 Mảnh Thiên Thù x1
65517 Mảnh Thiên Thù x2
65517 Mảnh Thiên Thù x3
45023 Ác hàn băng tinh x1
24066 Nguyệt độc vũ mao x1
46292 Túi phúc chiêu gọi x2
46933 Linh Hệ Vũ Khí 2 x1
46625 Túi ngọc Phúc Lộc x1