P-TS Online Community - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
427
Tổng số bài viết đã đóng góp:
1,111
Tổng số chủ đề đã được tạo:
990
Tổng số các khu vực lớn:
7
Số thành viên đang trực tuyến:
8
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
420 - Th.01 01, 2023, 01:50 chiều
Tổng đăng nhập trong ngày:
57
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
0.34
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
1.61
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
1.04
Tổng số các nhóm diễn đàn:
49
Thành viên mới nhất:
dinhhatrung
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
58.93
Thống kê giới tính:
Male: 298
None: 106
Female: 49

10 thành viên tích cực nhất

Conquest312
628
Huỳnh Anh
222
BeBanhBeo
66
A Vi Võ
32
hayquen06
27
maamarazaq
18
P-TS Online
11
myrondinc
11
dichoinha1
10
traceurdead
7

Thành viên khai phá chủ đề

Conquest312
613
Huỳnh Anh
206
BeBanhBeo
66
A Vi Võ
29
dichoinha1
4
traceurdead
3
gapro11
2
yousuke
2
Rossmaries
2
LunaOfEarth
2

Most Time Online

Conquest312
2 ngày 19 giờ 45 phút
Huỳnh Anh
1 ngày 14 giờ 32 phút
traceurdead
22 giờ 36 phút
admin
16 giờ 42 phút
A Vi Võ
14 giờ 28 phút
nguyencuuphu
11 giờ 37 phút
Johny
11 giờ 8 phút
Resshin
10 giờ 13 phút
dichoinha1
9 giờ 44 phút
tieuyon501
8 giờ 57 phút

Top liked users

soloko2412
1

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Thời gian đăng nhập nhiều nhất
* 2023 14 18 57 420
Tháng Chín 2023 0 0 2 194
Tháng Tám 2023 0 0 7 160
Tháng Bảy 2023 0 3 4 372
Tháng Sáu 2023 0 0 2 217
Tháng Năm 2023 0 0 6 164
Tháng Tư 2023 0 0 3 219
Tháng Ba 2023 0 1 14 234
Tháng Hai 2023 10 10 15 185
Tháng Một 2023 4 4 4 420
* 2022 86 88 89 387
Tháng Hai 2022 0 0 5 369
Tháng Mười Một 2022 0 0 5 387
Tháng Mười 2022 0 0 5 149
Tháng Chín 2022 0 0 3 112
Tháng Tám 2022 0 0 5 131
Tháng Bảy 2022 0 0 5 175
Tháng Sáu 2022 10 10 6 142
Tháng Năm 2022 37 37 10 142
Tháng Tư 2022 19 20 11 139
Tháng Ba 2022 5 5 15 236
Tháng Hai 2022 6 6 12 261
Tháng Một 2022 9 10 7 303
* 2021 468 1,124 195 234
Tháng Hai 2021 2 2 11 234
Tháng Mười Một 2021 4 6 17 224
Tháng Mười 2021 23 23 19 179
Tháng Chín 2021 3 5 23 186
Tháng Tám 2021 2 3 18 116
Tháng Bảy 2021 3 3 17 194
Tháng Sáu 2021 1 1 17 30
Tháng Năm 2021 23 36 20 30
Tháng Tư 2021 182 197 15 30
Tháng Ba 2021 143 146 15 27
Tháng Hai 2021 45 197 14 104
Tháng Một 2021 37 505 9 48
* 2020 265 487 72 342
Tháng Hai 2020 13 91 10 37
Tháng Mười Một 2020 27 144 2 32
Tháng Mười 2020 36 39 7 32
Tháng Chín 2020 25 26 8 30
Tháng Tám 2020 24 24 1 40
Tháng Bảy 2020 17 20 6 38
Tháng Sáu 2020 25 25 6 31
Tháng Năm 2020 34 35 8 51
Tháng Tư 2020 56 62 5 50
Tháng Ba 2020 4 15 11 342
Tháng Hai 2020 1 3 4 111
Tháng Một 2020 3 3 4 119
* 2019 964 1,060 173 286
Tháng Hai 2019 0 0 2 286
Tháng Mười Một 2019 4 5 8 153
Tháng Mười 2019 15 39 12 69
Tháng Chín 2019 6 6 11 52
Tháng Tám 2019 7 10 8 34
Tháng Bảy 2019 15 15 10 25
Tháng Sáu 2019 2 2 7 37
Tháng Năm 2019 3 4 4 40
Tháng Tư 2019 4 6 12 73
Tháng Ba 2019 8 28 9 38
Tháng Hai 2019 25 52 61 52
Tháng Một 2019 875 893 29 18