Bài viết mới

Trang1 2 3 ... 10
1
Quan Trung (14000) / Re: Quyết chiến Tần cung
Last post by ninhclubhl - Th.07 26, 2023, 10:20 sáng
mình muốn hỏi 1 chút, tại sao sau khi đánh xong
-Tiến vào nơi sâu nhất của Địa Cung(14689), Hồn Triệu Phi xuất hiện đối thoại và chiến đấu với. Hồn Triệu Phi, cung nữ bồi táng x2, Thanh đồng yêu trư x2, Thâm uyên quỷ đầu x2.
Sau khi đi về map  "Địa Cung Lăng Thủy Hoàng(14691)" mình đến đúng vị trí nhưng ko thấy Xe Đá xuất hiện vây ????
2
Phần Thưởng Qua 5 Ải Chém 6 Tướng Full

3
Phần Thưởng Tháp Chấn Hà Full

4
Thanh Châu (11000) / Trảm Bạch Xà, Lưu Bang Khởi Bi...
Last post by P-TS Online - Th.04 26, 2022, 07:01 sáng
Tên Q: Trảm Bạch Xà, Lưu Bang Khởi Binh
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Thiên Ý
Địa Điểm: Rừng Bông Lai, Thanh Châu, Huyện Bái
Vật phẩm nhận được: 10 Cửu Tuyền Thạch và 2 Kiến Công Băng Tinh hoặc Ý Hiên Vũ Mao
Nhiệm vụ tiếp theo:
Nội dung nhiệm vụ:

Bắc Tinh QuânNam Tinh Quân vì tự ý đưa người chơi từ thời hiện đại trở về thời Tam Quốc đã vô tình tạo ra những lỗ hỏng làm cho thời không đảo lộn, con người, sự việc của giai đoạn Tam Quốc và thời Tần xen lẫn vào nhau.

Đến tầng 2 Rừng Bồng Lai (11822), Thanh Châu, tại tọa độ X: 202, Y: 315 di chuyển sang Bồng Lai Tiên Cảnh (64101). Tại tọa độ X: 402, Y: 855, xảy ra đối thoại, đồng ý giúp đỡ.
Đến Huyện Bái (64102), tọa độ X: 1462, Y: 935 xảy ra đối thoại với Bắc Tinh Quân.
Di chuyển vào trong đối thoại với Lưu Bang
Sang Rừng Huyện Bái (64103), tại tọa độ X: 142, Y: 435 xảy ra đối thoại, tiếp tục tại tọa độ X: 482, Y:355 xảy ra đối thoại và tiến hành chiến đấu với Bạch Xà (Bạch Đế tham chiến)

Lưu ý: Không loạn agi, không thể tổ chức tổ đội, có thể sử dụng /4Pet (xuât chiến 4 võ tướng), phải hoàn thành trong 10 lượt.

Thắng lợi đi chuyển tiếp theo hướng bên phải đến tận cùng Rừng Huyện Bái (64106), tại tọa độ X: 1142, Y: 735, xảy ra đối thoại.
Kết thúc đối thoại nhận được "10 Cửu Tuyền Thạch"
Lên Tiên Giới, tại Thiên Đình (59301), xảy ra đối thoại.
Kết thúc đối thoại, nhận được "2 Kiến Công Băng Tinh" hoặc "2 Ý Hiên Vũ Mao" thì hoàn thành nhiệm vụ.
5
Hộp lưu trữ / [Tổng Hợp] Những Quest Nên Làm...
Last post by P-TS Online - Th.04 26, 2022, 06:22 sáng
Topic tổng hợp những Quest nên làm ở P-TS Online:

1. Skill/Status:

Thuật Hỗn Loạn - Q: Sự Đa Nghi của Tào Tháo

10 Điểm Status/Skills - Q: Thập Đại Tài Nữ Tam Quốc

2. Thu Phục Võ Tướng:

Khương Duy - Q: Khương Duy Hàng Thục

Tiểu Hồ Ly - Q: Thu Phục Hồ Ly

Triệu Quảng/Triệu Thống - Q: Khiêu Chiến Triệu Quảng

Tư Mã Chiêu - Q: Thiên Ý

3. Kim Tỏa/Tướng Tinh:

Kim Tỏa Tâm Tâm - Q: Khiêu Chiến Khăn Vàng

Tướng Tinh Chúc Dung/Mạnh Hoạch/Ngột Đột Cốt - Q: Nam Man Tái Khởi

4. Trang bị:

Vũ Khí Nghề 3 - Q: Thiên Thạch Bí Ẩn

Hộp đồ Thiên Thù - Q: Đánh Bại Quỷ Tần Vương

Chuỗi Quest Trang Bị P-TS Online:


5. Vật Phẩm Quan Trọng:

Ngọc Thông Quan (Để qua Tân Kinh Nam) - Q: Truyền Thuyết về Thủy Liêm Động

Cửu Tuyền Thạch (Đổi trang bị Tang Tử/Lữ Quốc), Kiến Công Băng Tinh (Tâm+14), Ý Hiên Vũ Mao (Lông Thuộc Tính +14) - Q: Trảm Bạch Xà, Lưu Bang Khởi Binh
6
Tên Q: Thập Đại Tài Nữ Tam Quốc
Điều kiện nhiệm vụ: Tái Sinh Lv. 120
Địa điểm: Đỉnh Núi Tiên Ẩn, Tiên Giới
Vật phẩm nhận được: 10 Điểm Trạng Thái và 10 Điểm Kỹ Năng
Video Hướng Dẫn: Link Youtube
Nội Dung Nhiệm Vụ:

Chuẩn bị 10 Tài Nữ Reborn 2 Lv. 200 theo danh sách dưới đây

7
U Châu (12000) / Khiêu Chiến Triệu Quảng (P-TSO...
Last post by P-TS Online - Th.04 26, 2022, 05:44 sáng
Tên Q: Khiêu Chiến Triệu Quảng
Điều kiện nhiệm vụ: Tái Sinh Lv. 120
Địa điểm: Thôn Thường Sơn, Ký Châu
Vật phẩm nhận được: Random nhận được 1 trong các vật phẩm Vé Triệu Quảng, Vé Triệu Thống, Kim Tỏa Triệu Quảng, hoặc Kim Tỏa Triệu Thống
Video Hướng Dẫn: Link Youtube
8
U Châu (12000) / Khiêu Chiến Khăn Vàng (P-TSOnl...
Last post by P-TS Online - Th.04 26, 2022, 05:40 sáng
Tên Q: Khiêu Chiến Khăn Vàng
Điều kiện nhiệm vụ: Tái Sinh Lv. 120
Địa điểm: Thành Cự Lộc, Ký Châu
Vật phẩm nhận được: Xem hình bên dưới
Video Hướng Dẫn: Link Youtube

9
Lương Châu (24000) / Khương Duy Hàng Thục (P-TSOnli...
Last post by P-TS Online - Th.04 26, 2022, 05:33 sáng
Tên Q: Khương Duy Hàng Thục
Điều kiện nhiệm vụ: Lv. 168
Địa điểm: Quan Phủ Thiên Thủy, Lương Châu
Vật phẩm nhận được: Khương Duy Lv.1
Video Hướng Dẫn: Link Youtube
10
Tiên Giới (59000) / Thất Hình Đại Tội (P-TSOnline ...
Last post by P-TS Online - Th.04 26, 2022, 04:29 sáng
Tên Q: Thất Hình Đại Tội

(Thanks to Jackie Chen)

Điều kiện nhiệm vu: Hoàn thành các nhiệm vụ dưới đây

1. Tâm Ma Cõi Phật,
2. Xạ Kích Cửa Quan ,
3. Hoa Đà Giải Độc ,
4. Hỏa Đức Tinh Quân ,
5. Thất Cầm Mạnh Hoạch,
6. Đại Phá Núi Thiên Đãng,
7. Đại Chiến Tây Sai,
8. Thiện Ác Đồng Quy Yêu Ma Vương ,
9. Điêu Thuyền Về Quê.

Vật phẩm nhiệm vụ: Cần chuẩn bị những vật phẩm và võ tướng dưới đây

- 10 Nguyệt Độc Vũ Mao (24066) - Lông Thuộc Tính +11
- Ba Đậu Yêu Phong, Thủy, Địa
- Ác Ma BĐY (Vé Đóai Hoán - 500 pts - Vé làm Quest ra là Ác Ma Tiểu Đâu Yêu, không dùng được)
- Yêu Quỷ Vương Rb1 (Level nào cũng được)

Vật Phẩm Nhận Được: Nón P-TS Online (ATK/INT+45, AGI+10, BK 15%, Mind+0, Lv. 100, Không Thể Giao Dịch)

Nội Dung Nhiệm Vụ:

• Đến Đảo Thiên Ngoại (59011), Tiên Giới, đối thoại với Nữ Oa.
• Đi ra ngoài Tiên Giới (59000) tại toạ độ 2425,535 xảy ra đối thoại với Linh Minh Thạch Hầu.
• Để trống 1 ô võ tướng, về Tận Cùng Thuỷ Liêm Động (33511) xảy ra đối thoại, Linh Minh Thạch Hầu gia nhập đội ngũ.
• Quay về Thiên Giới, tại Nam Thiên Môn (59401) toạ độ X:400, Y:800 xảy ra đối thoại và chiến đấu.
• Thắng lợi ta đến Cung Điện Ngân Khánh Sơn (30303), Nam Trung, đối thoại với Mạnh Hoạch.
• Chuẩn bị Ba Đậu Yêu Địa trên người, ta đến Sa Mạc Hồ Quan (12809), tại toạ đô X:2182, Y:415 chiến đấu 2 trận với Bạch HổTiểu Sư Vương (Xong trận 1 vào liền trận 2).
• Thắng lợi ta đến Quan Phủ Thành Đô (25301), Ích Châu, đối thoại với Pháp Chính.
• Chuẩn bị Ba Đậu Yêu Phong trên người và 10 Nguyệt Độc Vũ Mao (Lông Thuộc Tính +11), đến Đỉnh Thiên Tru Sơn (15423), Từ Châu, tại toạ độ X:322, Y:315 xảy ra đối thoại và chiến đấu 2 trận (Xong trận 1 vào liền trận 2).
• Thắng lợi ta đến Đỉnh Núi Tây Tặc (18423), Dương Châu, đối thoại với Cam Ninh tại tọa độ X:2862, Y:1415.
• Chuẩn bị Ba Đậu Yêu Thuỷ trên người, ta đến Lạc Hải (58000), tại toạ độ X:320, Y:500 xảy ra đối thoại và chiến đấu 2 trận (Xong trận 1 vào liền trận 2).
• Thắng lợi ta đến Động Quỷ Vương Tầng 6 (57536), Oa Quốc, tại tọa độ X:3522, Y:295 đối thoại với Yêu Quỷ Vương.
• Ta đến Đảo Phổ Cát (61441), Lĩnh Nam, tại cửa vào xảy ra đối thoại và chiến đối với Khu Thần (Phải chuẩn bị Yêu Quỷ Vương Rb1 trên người)
• Thắng lợi ta đến Nhà Gỗ Hà Đông (20172), Tịnh Châu, đối thoại với Huỳnh Tiểu Nhị.
• Đến Rừng Trác Quận (12808), U Châu, tại toạ độ X:262, Y:1755 xảy ra đối thoại vào chiến đầu với Ngọc Diện Hồ LyNgưu Ma Vương 2 trận (Xong trận 1 vào liền trận 2). (Cần chuẩn bị Ác Ma BĐY)
• Sau khi thắng lợi ta về Tận Cùng Thuỷ Liêm Động (33511), Tân Kinh Nam tại toạ độ X:552, Y:395 xảy ra đối thoại vào chiến đấu 1 trận.
• Thắng lợi trở về Đảo Thiên Ngoại (59011), Tiên Giới, đối thoại với Nữ Oa thì hoàn thành nhiệm vụ.

Góc chia sẻ kinh nghiệm của Jackie Chen:
- Nên hoàn thành các chuỗi Quest điều kiện nhiệm vụ trước khi bắt đầu làm Quest nón để dễ dàng và thuận thiện hơn.
- Tất cả các trận đấu đều loạn agi và phải bảo về khỉ. Đối với các map chiến đấu 2 trận, trận 1 sẽ loạn agi và ko kháng, trận 2 sẽ loại và kháng.
- Đối với map chiến đấu 1 trận (Trừ trận ở Nam Thiên Môn) thì sẽ loạn và kháng.
- Đối với trận cuối cùng sẽ chiến đấu với 10 NPC và tham chiến 10 NPC.
- Con ác ma trong Q nón cần là con ác ma bắt buộc phải click shop (Bổ trợ => Khác => trang 6/6 => Vé đoái hoàn giá 500points), chứ ko fai là con ác ma làm Q ra.
- Chuẩn bị thật nhiều Đề Hồ Đan, Hồi sinh đan, lều hành quân và ngựa FAI.
- Chuẩn bị tinh thần ăn hành với 7749 kiểu chết.
Trang1 2 3 ... 10