Bài viết mới

Trang1 2 3 ... 10
1
Công bố hệ thống / Don't miss your chance!
Last post by chuonggoiphucvu - Th.05 15, 2024, 01:42 sáng
https://meettomy.site"]Don't miss your chance to be a winner![/URL]
2
Công bố hệ thống / Outasight gays boys from your ...
Last post by chuonggoiphucvu - Th.05 13, 2024, 01:39 sáng
Hot gays mens in your town
 
https://meettomy.site"]Terrific gays mans[/URL]
3
Công bố hệ thống / Flirting, fun and new connecti...
Last post by chuonggoiphucvu - Th.03 18, 2024, 11:07 sáng
Keep your secret, no strings attached dating
https://matchnow.life"]Authentic Damsels[/URL]
4
Công bố hệ thống / Exemplary Сasual Dating Living...
Last post by chuonggoiphucvu - Th.02 24, 2024, 07:47 chiều
Connect casually with like-minded individuals on the ultimate dating platform.
Genuine Females  Super Сasual Dating
http://meettomy.site"]Prime Сasual Dating[/URL]
5
Quan Trung (14000) / Re: Quyết chiến Tần cung
Last post by ninhclubhl - Th.07 26, 2023, 10:20 sáng
mình muốn hỏi 1 chút, tại sao sau khi đánh xong
-Tiến vào nơi sâu nhất của Địa Cung(14689), Hồn Triệu Phi xuất hiện đối thoại và chiến đấu với. Hồn Triệu Phi, cung nữ bồi táng x2, Thanh đồng yêu trư x2, Thâm uyên quỷ đầu x2.
Sau khi đi về map  "Địa Cung Lăng Thủy Hoàng(14691)" mình đến đúng vị trí nhưng ko thấy Xe Đá xuất hiện vây ????
6
Phần Thưởng Qua 5 Ải Chém 6 Tướng Full

7
Phần Thưởng Tháp Chấn Hà Full

8
Thanh Châu (11000) / Trảm Bạch Xà, Lưu Bang Khởi Bi...
Last post by P-TS Online - Th.04 26, 2022, 07:01 sáng
Tên Q: Trảm Bạch Xà, Lưu Bang Khởi Binh
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Thiên Ý
Địa Điểm: Rừng Bông Lai, Thanh Châu, Huyện Bái
Vật phẩm nhận được: 10 Cửu Tuyền Thạch và 2 Kiến Công Băng Tinh hoặc Ý Hiên Vũ Mao
Nhiệm vụ tiếp theo:
Nội dung nhiệm vụ:

Bắc Tinh QuânNam Tinh Quân vì tự ý đưa người chơi từ thời hiện đại trở về thời Tam Quốc đã vô tình tạo ra những lỗ hỏng làm cho thời không đảo lộn, con người, sự việc của giai đoạn Tam Quốc và thời Tần xen lẫn vào nhau.

Đến tầng 2 Rừng Bồng Lai (11822), Thanh Châu, tại tọa độ X: 202, Y: 315 di chuyển sang Bồng Lai Tiên Cảnh (64101). Tại tọa độ X: 402, Y: 855, xảy ra đối thoại, đồng ý giúp đỡ.
Đến Huyện Bái (64102), tọa độ X: 1462, Y: 935 xảy ra đối thoại với Bắc Tinh Quân.
Di chuyển vào trong đối thoại với Lưu Bang
Sang Rừng Huyện Bái (64103), tại tọa độ X: 142, Y: 435 xảy ra đối thoại, tiếp tục tại tọa độ X: 482, Y:355 xảy ra đối thoại và tiến hành chiến đấu với Bạch Xà (Bạch Đế tham chiến)

Lưu ý: Không loạn agi, không thể tổ chức tổ đội, có thể sử dụng /4Pet (xuât chiến 4 võ tướng), phải hoàn thành trong 10 lượt.

Thắng lợi đi chuyển tiếp theo hướng bên phải đến tận cùng Rừng Huyện Bái (64106), tại tọa độ X: 1142, Y: 735, xảy ra đối thoại.
Kết thúc đối thoại nhận được "10 Cửu Tuyền Thạch"
Lên Tiên Giới, tại Thiên Đình (59301), xảy ra đối thoại.
Kết thúc đối thoại, nhận được "2 Kiến Công Băng Tinh" hoặc "2 Ý Hiên Vũ Mao" thì hoàn thành nhiệm vụ.
9
Hộp lưu trữ / [Tổng Hợp] Những Quest Nên Làm...
Last post by P-TS Online - Th.04 26, 2022, 06:22 sáng
Topic tổng hợp những Quest nên làm ở P-TS Online:

1. Skill/Status:

Thuật Hỗn Loạn - Q: Sự Đa Nghi của Tào Tháo

10 Điểm Status/Skills - Q: Thập Đại Tài Nữ Tam Quốc

2. Thu Phục Võ Tướng:

Khương Duy - Q: Khương Duy Hàng Thục

Tiểu Hồ Ly - Q: Thu Phục Hồ Ly

Triệu Quảng/Triệu Thống - Q: Khiêu Chiến Triệu Quảng

Tư Mã Chiêu - Q: Thiên Ý

3. Kim Tỏa/Tướng Tinh:

Kim Tỏa Tâm Tâm - Q: Khiêu Chiến Khăn Vàng

Tướng Tinh Chúc Dung/Mạnh Hoạch/Ngột Đột Cốt - Q: Nam Man Tái Khởi

4. Trang bị:

Vũ Khí Nghề 3 - Q: Thiên Thạch Bí Ẩn

Hộp đồ Thiên Thù - Q: Đánh Bại Quỷ Tần Vương

Chuỗi Quest Trang Bị P-TS Online:


5. Vật Phẩm Quan Trọng:

Ngọc Thông Quan (Để qua Tân Kinh Nam) - Q: Truyền Thuyết về Thủy Liêm Động

Cửu Tuyền Thạch (Đổi trang bị Tang Tử/Lữ Quốc), Kiến Công Băng Tinh (Tâm+14), Ý Hiên Vũ Mao (Lông Thuộc Tính +14) - Q: Trảm Bạch Xà, Lưu Bang Khởi Binh
10
Tên Q: Thập Đại Tài Nữ Tam Quốc
Điều kiện nhiệm vụ: Tái Sinh Lv. 120
Địa điểm: Đỉnh Núi Tiên Ẩn, Tiên Giới
Vật phẩm nhận được: 10 Điểm Trạng Thái và 10 Điểm Kỹ Năng
Video Hướng Dẫn: Link Youtube
Nội Dung Nhiệm Vụ:

Chuẩn bị 10 Tài Nữ Reborn 2 Lv. 200 theo danh sách dưới đây

Trang1 2 3 ... 10