P-TS Online Community

Tổng hợp nhiệm vụ => U Châu (12000) => Tác giả chủ đề:: Conquest312 vào Th01 09, 2019, 01:22 PM

Tiêu đề: Căn bệnh lâu năm
Gửi bởi: Conquest312 vào Th01 09, 2019, 01:22 PM
Tên Q: Căn bệnh lâu năm
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Tâm nguyện A Toàn (https://forum.tsonline.net.vn/index.php/topic,582.0.html) và trên người có Tuyết Liên Tương.
Địa điểm: Nghiệp Thành - U Châu (Ký Châu)
Vật phẩm có được: TR bí mật thư.
Nhiệm vụ tiếp theo: Bị tập kích (https://forum.tsonline.net.vn/index.php/topic,580.msg582.html#msg582)
Nội dung nhiệm vụ:
Đến gần cửa thành Diệp Thành đối thoại với Lý lão đầu, đồng ý đưa Tuyết Liên Tương (quest Tâm nguyện A Toàn) cho lão.
Tới Đường lớn Nghiệp Thành (12062) tìm Bà Lão Trịnh, được Phong Tín Lộ.
Đem Phong Tín Lộ giao cho Lý lão đầu thì hoàn thành nhiệm vụ.


(http://www.mediafire.com/convkey/8b7a/ljbvbxldm21jzh0zg.jpg)
(http://www.mediafire.com/convkey/be41/s87k1bixw6bce6dzg.jpg)
(http://www.mediafire.com/convkey/4426/z24j8fym94w16frzg.jpg)
(http://www.mediafire.com/convkey/696f/j3purnlny5ypjsnzg.jpg)
(http://www.mediafire.com/convkey/5172/v8tyje76my2kb1dzg.jpg)
(http://www.mediafire.com/convkey/2ff8/e6lnx2hdo0qfh6gzg.jpg)
(http://www.mediafire.com/convkey/728b/31k8sk4muvanvkhzg.jpg)
(http://www.mediafire.com/convkey/2913/6m8evcw5a12clxczg.jpg)