P-TS Online Community

Tổng hợp nhiệm vụ => U Châu (12000) => Tác giả chủ đề:: Conquest312 vào Th01 09, 2019, 12:57 PM

Tiêu đề: Linh dược rằm tháng 7
Gửi bởi: Conquest312 vào Th01 09, 2019, 12:57 PM
Tên nhiệm vụ: Linh dược rằm tháng 7
Điều kiện nhiệm vụ : LV 25
Địa điểm: thành Cự lộc - Dự Châu
Vật phẩm nhận được : Thuốc kinh nghiệm vàng
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến thành Cự Lộc - Dự Châu, đối thoại với Vân Trung lão đạo.
- Tìm Thùng nước (cạnh Người bán hoa quả - đường nhỏ Trác Quận - U Châu), đến thôn Lâu Song, di chuyển đến dưới cây (cạnh Nhà buôn tạp hóa), xảy ra đối thoại, nhận được Thùng nước đêm tháng 7.
- Trở về, đối thoại với Vân Trung lão đạo thì hoàn thành nhiệm vụ.