P-TS Online Community

Tổng hợp nhiệm vụ => U Châu (12000) => Tác giả chủ đề:: Conquest312 vào Th01 09, 2019, 12:45 PM

Tiêu đề: Biết anh hùng
Gửi bởi: Conquest312 vào Th01 09, 2019, 12:45 PM
Tên Q: Biết anh hùng
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Văn Cơ quy Hán (https://forum.tsonline.net.vn/index.php/topic,552.msg554.html#msg554).
Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành.
Vật phẩm có được: văn chương CDT.
Nhiệm vụ tiếp theo: Thái Văn Cơ thành gia (https://forum.tsonline.net.vn/index.php/topic,519.msg521.html#msg521)
Nội dung nhiệm vụ:
Ta đến Dự Châu Diệp Thành Đổng Tước Đài đối thoại với Từ Hoang, được búp bê Hứa Chữ 1 cái.
Biến thành Hứa chữ, đối thoại với Từ Hoảng.
Ta đến con hẽm Diệp Thành đối thoại với sứ giả Hung Nô.
Trở về đối thoại với Từ Hoang thì hoàn thành nhiệm vụ.