P-TS Online Community

Tổng hợp nhiệm vụ => U Châu (12000) => Tác giả chủ đề:: Conquest312 vào Th01 09, 2019, 11:50 AM

Tiêu đề: Khích đấu Trương Đồ Hộ
Gửi bởi: Conquest312 vào Th01 09, 2019, 11:50 AM
Tên nhiệm vụ: Khích đấu Trương Đồ Hộ
Điều kiện nhiệm vụ: LV 15, hoàn thành được bước Trương Phi gia nhập đội ngũ của nhiệm vụ Đào viên tam kết nghĩa (https://forum.tsonline.net.vn/index.php/topic,509.msg511.html#msg511)
Địa điểm: Trác Quận - U Châu
Vật phẩm nhận được: Danh mã x2
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến khách sạn Vui Lai, đối thoại với Chú Trần, chọn "Hãy để ta thử xem thế nào!".
- Đến Gia đình Trương Phi, đối thoại với Trương Phi, vào chiến đấu.
- Chiến đấu thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.