P-TS Online Community

Tổng hợp nhiệm vụ => U Châu (12000) => Tác giả chủ đề:: Conquest312 vào Th01 09, 2019, 09:36 AM

Tiêu đề: Chơi trò chơi nấu ăn
Gửi bởi: Conquest312 vào Th01 09, 2019, 09:36 AM
Tên nhiệm vụ: Chơi trò chơi nấu ăn
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: thôn Lâu Song - U Châu.
Vật phẩm nhận được: Thuốc Nhị Trần x2, hoặc Trà Nhuận Vị x2.
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến Bần hộ, đối thoại với Ngô Tiểu Muội, chọn "Được thôi, không thành vấn đề".
- Tìm Vấn Lộ diệp (chỗ tu luyện trên Từ Vô Sơn) và Kì Ngẫu thảo (cạnh ngôi nhà nhỏ trên đỉnh Từ Vô Sơn), giao cho Ngô Tiểu Muội thì hoàn thành nhiệm vụ.