P-TS Online Community

Tổng hợp nhiệm vụ => Tịnh Châu (20000) => Tác giả chủ đề:: Huỳnh Anh vào Th.01 08, 2019, 08:00 sáng

Tiêu đề: Lữ Bố lần đầu lập công
Gửi bởi: Huỳnh Anh vào Th.01 08, 2019, 08:00 sáng
Tên Q: Lữ Bố lần đầu lập công
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Bình Châu, Thượng Đảng Thành.
Vật phẩm có được: tuấn mã 1 con, búp bê Lữ Bố 10 con, 50 cân chì tùy, Du Vân Kích (lv. 50).

Nội dung nhiệm vụ:
Ta đến đối thoại với Sĩ Binh Bình Châu tại cửa thành Thượng Đảng Thành.
Ta lại đến đối thoại với Mã Phu tại Rừng Cây Thượng Đảng, và đối thoại tiếp với Lữ Bố.
Đi đến Sơn Động Tây Sơn, trong động ta đối thoại với Binh Hung Nô và vào chiến đấu với Hô Trụ Tuyền, Khứ Ti, Binh Hung Nô 4 người, Thương Binh HN 4 người.
Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
Tiêu đề: Re: Lữ Bố lần đầu lập công
Gửi bởi: hayquen06 vào Th.10 17, 2019, 09:03 chiều
Tây Sơn = Tây Hà