Thông tin chung

Công bố hệ thống

Các thông tin có liên quan đến P-TS Online và diễn đàn

Các thông tin có liên quan đến P-TS Online và diễn đàn

11 Bài viết
6 Chủ đề

Last post: Th.05 15, 2024, 01:42 sáng Don't miss your chance! by chuonggoiphucvu

Giải đáp thắc mắc

Nơi ghi nhận các thắc mắc có liên quan đến P-TS Online và diễn đàn

Nơi ghi nhận các thắc mắc có liên quan đến P-TS Online và diễn đàn

18 Bài viết
13 Chủ đề

Last post: Th.09 24, 2020, 11:30 sáng Newbie by PTNQ

Ý kiến, đóng góp

Cùng nhau xây dựng thế giới Ba đậu yêu ngày càng phát triển hơn

Cùng nhau xây dựng thế giới Ba đậu yêu ngày càng phát triển hơn

14 Bài viết
7 Chủ đề

Last post: Th.05 13, 2021, 07:28 chiều Tham khảo ý kiến mở bài ... by namvps.com

Thiên lao

Nơi điểm danh các gamer cá biệt, các thành viên cá biệt

Nơi điểm danh các gamer cá biệt, các thành viên cá biệt

0 Bài viết
0 Chủ đề

Thế giới P-TS Online

Thông tin, giới thiệu P-TS Online

Giới thiệu P-TS Online và các vấn đề có liên quan đến thế giới Ba đậu yêu

Giới thiệu P-TS Online và các vấn đề có liên quan đến thế giới Ba đậu yêu

40 Bài viết
22 Chủ đề

Last post: Th.07 08, 2023, 12:14 sáng Re: Tổng Hợp Phần Thưởng... by P-TS Online

35 Bài viết
15 Chủ đề

Last post: Th.05 08, 2021, 11:02 sáng Xài ExtremeBot không đc by ganzipham

Tổng hợp nhiệm vụ

Hộp lưu trữ

Nơi lưu trữ những nhiệm vụ quan trọng của P-TS Online

Nơi lưu trữ những nhiệm vụ quan trọng của P-TS Online

1 Bài viết
1 Chủ đề

Last post: Th.04 26, 2022, 06:22 sáng [Tổng Hợp] Những Quest N... by P-TS Online

Thanh Châu (11000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Thanh Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Thanh Châu

37 Bài viết
37 Chủ đề

Last post: Th.04 26, 2022, 07:01 sáng Trảm Bạch Xà, Lưu Bang K... by P-TS Online

U Châu (12000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực U Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực U Châu

158 Bài viết
155 Chủ đề

Last post: Th.04 26, 2022, 05:44 sáng Khiêu Chiến Triệu Quảng ... by P-TS Online

Duyện Châu (13000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Duyện Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Duyện Châu

85 Bài viết
80 Chủ đề

Last post: Th.03 30, 2020, 09:37 chiều Re: Tấn Ví Nguy Công by hayquen06

Quan Trung (14000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Quan Trung

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Quan Trung

40 Bài viết
34 Chủ đề

Last post: Th.07 26, 2023, 10:20 sáng Re: Quyết chiến Tần cung... by ninhclubhl

Từ Châu (15000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Từ Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Từ Châu

50 Bài viết
50 Chủ đề

Last post: Th.01 10, 2019, 06:26 chiều ID Map- Warp Từ Châu (15... by Huỳnh Anh

Di Châu (16000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Di Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Di Châu

10 Bài viết
10 Chủ đề

Last post: Th.01 10, 2019, 06:31 chiều ID Map- Warp Dị Châu (16... by Huỳnh Anh

Dương Châu (18000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Dương Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Dương Châu

82 Bài viết
81 Chủ đề

Last post: Th.10 24, 2019, 11:34 sáng Re: Đổng Tập và Hà Tề by hayquen06

Liêu Đông (19000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Liêu Đông

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Liêu Đông

23 Bài viết
23 Chủ đề

Last post: Th.01 10, 2019, 06:51 chiều ID Map- Warp Liêu Đông (... by Huỳnh Anh

Tịnh Châu (20000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tịnh Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tịnh Châu

15 Bài viết
14 Chủ đề

Last post: Th.10 17, 2019, 09:03 chiều Re: Lữ Bố lần đầu lập cô... by hayquen06

Kinh Châu Bắc (21000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Kinh Châu Bắc

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Kinh Châu Bắc

105 Bài viết
105 Chủ đề

Last post: Th.02 01, 2021, 10:13 chiều Kế của Lữ Mông by Conquest312

Kinh Châu Nam (23000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Kinh Châu Nam

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Kinh Châu Nam

15 Bài viết
15 Chủ đề

Last post: Th.01 07, 2019, 11:42 chiều Vụ nuôi tóc của Mã Cô Nư... by BeBanhBeo

Lương Châu (24000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Lương Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Lương Châu

28 Bài viết
28 Chủ đề

Last post: Th.04 26, 2022, 05:33 sáng Khương Duy Hàng Thục (P-... by P-TS Online

Ích Châu (25000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Ích Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Ích Châu

77 Bài viết
75 Chủ đề

Last post: Th.04 07, 2020, 10:41 sáng Re: Sức mạnh chống Tào T... by hayquen06

Giao Châu (26000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Giao Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Giao Châu

10 Bài viết
10 Chủ đề

Last post: Th.01 08, 2019, 01:51 sáng ID Map - WARP Giao Châu ... by A Vi Võ

Tắc Ngoại (27000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tắc Ngoại

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tắc Ngoại

7 Bài viết
7 Chủ đề

Last post: Th.01 10, 2019, 07:54 chiều ID Map- Warp Nội Mông (2... by Huỳnh Anh

Tây Vực (28000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tây Vực

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tây Vực

12 Bài viết
11 Chủ đề

Last post: Th.10 29, 2019, 05:27 chiều Re: Tìm căn cứ địa by hayquen06

Ti Lộ (29000

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Ti Lộ

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Ti Lộ

9 Bài viết
7 Chủ đề

Last post: Th.10 29, 2019, 06:32 chiều Re: Chư Tàn Tuyệt Vực by hayquen06

Nam Trung (30000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Nam Trung

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Nam Trung

28 Bài viết
27 Chủ đề

Last post: Th.11 27, 2021, 12:26 sáng Nam Man Tái Khởi by HiepTruong

Tây Ninh (31000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tây Ninh

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tây Ninh

15 Bài viết
15 Chủ đề

Last post: Th.01 11, 2019, 07:36 sáng Bản đồ - ID map warp Tây... by Conquest312

Yến Nhiên (32000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Yến Nhiên

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Yến Nhiên

10 Bài viết
10 Chủ đề

Last post: Th.01 11, 2019, 07:37 sáng Bản đồ - ID map warp Yến... by Conquest312

7 Bài viết
5 Chủ đề

Last post: Th.05 27, 2021, 12:54 chiều Lời Thỉnh Cầu Của Nữ Oa ... by HiepTruong

1 Bài viết
1 Chủ đề

Last post: Th.10 13, 2019, 12:07 chiều ID Map- Warp Dị Giới (34... by Huỳnh Anh

Bồng Lai Tiên Đảo (55000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Bồng Lai Tiên Đảo

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Bồng Lai Tiên Đảo

5 Bài viết
5 Chủ đề

Last post: Th.05 27, 2021, 12:33 chiều Thiên Ý (P-TSOnline v11.... by HiepTruong

Cao Cự Lệ (56000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Cao Cự Lệ

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Cao Cự Lệ

5 Bài viết
5 Chủ đề

Last post: Th.01 07, 2019, 10:55 chiều Lễ Tế Thần Nước Cao Ly by BeBanhBeo

Oa Quốc (57000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Oa Quốc

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Oa Quốc

11 Bài viết
11 Chủ đề

Last post: Th.01 10, 2019, 11:32 sáng ID Map- Warp Kinh Ngụy Q... by Huỳnh Anh

Tiên Giới (59000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tiên Giới

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tiên Giới

22 Bài viết
21 Chủ đề

Last post: Th.04 26, 2022, 05:59 sáng Thập Đại Tài Nữ Tam Quốc... by P-TS Online

Địa Phủ (60000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Địa Phủ

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Địa Phủ

21 Bài viết
20 Chủ đề

Last post: Th.09 10, 2021, 05:44 chiều Re: Quá Khứ Bi Thương Củ... by nguyencuuphu

Lĩnh Nam (61000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Lĩnh Nam

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Lĩnh Nam

17 Bài viết
17 Chủ đề

Last post: Th.01 08, 2019, 03:58 chiều Đổng Trư Mã Viện by BeBanhBeo

Khu vực khác

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực khác

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực khác

6 Bài viết
6 Chủ đề

Last post: Th.10 13, 2019, 12:11 chiều Bản đồ ID Map- Warp Phật... by Huỳnh Anh

Hình ảnh P-TS Online

Ảnh lưu trữ

Nơi lưu trữ ảnh Npc reborn, skill, map,... của P-TS Online

Nơi lưu trữ ảnh Npc reborn, skill, map,... của P-TS Online

23 Bài viết
8 Chủ đề

Last post: Th.06 23, 2021, 03:17 chiều [Horse Collection] Bộ Sư... by HiepTruong

Ảnh đẹp trong game

Ghi nhận các hình ảnh đẹp tại P-TS Online

Ghi nhận các hình ảnh đẹp tại P-TS Online

7 Bài viết
7 Chủ đề

Last post: Th.01 06, 2020, 10:31 sáng [Event] Vô địch giải thi... by Huỳnh Anh

Cộng đồng P-TS Online

Thảo luận chung

Khu vực thảo luận các vấn đề có liên quan đến P-TS Online

Khu vực thảo luận các vấn đề có liên quan đến P-TS Online

5 Bài viết
5 Chủ đề

Last post: Th.04 13, 2020, 10:07 chiều Cửu Thiên Huyền Nữ by Huỳnh Anh

Cộng đồng P-TS Online

Nơi để người chơi các tỉnh, thành phố trong cả nước điểm danh và tổ chức giao lưu với nhau

Nơi để người chơi các tỉnh, thành phố trong cả nước điểm danh và tổ chức giao lưu với nhau

1 Bài viết
1 Chủ đề

Last post: Th.03 07, 2019, 11:40 chiều Họp mặt anh em tại Sài G... by hoaimong

Tiệm trà

Nơi giao lưu trò chuyện, tâm sự, chia sẻ những kỷ niệm cùng P-TS Online

Nơi giao lưu trò chuyện, tâm sự, chia sẻ những kỷ niệm cùng P-TS Online

0 Bài viết
0 Chủ đề

Tiền trang

Khu vực mua bán, trao đổi item, pet,...

Khu vực mua bán, trao đổi item, pet,...

3 Bài viết
1 Chủ đề

Last post: Th.11 30, 2021, 02:41 chiều Re: TS có còn duy trì ko by Hitokin01

Các công cụ hỗ trợ

3 Bài viết
3 Chủ đề

Last post: Th.08 30, 2021, 09:23 chiều ExtremeBot P-TS Online (... by HiepTruong

0 Bài viết
0 Chủ đề

0 Bài viết
0 Chủ đề

4 Bài viết
3 Chủ đề

Last post: Th.12 01, 2021, 07:56 chiều HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DO DO ... by Hitokin01

2 Bài viết
2 Chủ đề

Last post: Th.08 23, 2019, 11:59 chiều How to mix khoáng nhanh. by traceurdead

Lưu trữ

Thùng rác

Nơi lưu trữ các bài viết vi phạm

Nơi lưu trữ các bài viết vi phạm

1,040 Bài viết
571 Chủ đề

Last post: Th.02 06, 2023, 11:56 sáng Update February 6, 2023 ... by blackjack89

1,115 Posts in 990 Topics by 430 Members - Thành viên mới nhất: thanhmai2501
Bài mới: "Don't miss your chance!" (Th.05 15, 2024, 01:42 sáng)
Những bài viết gần đây nhất !

Thành viên

Đang duyệt: 27 Khách, 0 Thành viên (9 Máy tìm kiếm)  - Thời điểm cùng đăng nhập - Hôm nay: 126 -  Từ trước: 708 (Th.04 05, 2024, 02:27 sáng)
Đang truy cập diễn đàn trong 15 phút qua: Google (9)