Thông tin chung

Công bố hệ thống

Các thông tin có liên quan đến P-TS Online và diễn đàn

Các thông tin có liên quan đến P-TS Online và diễn đàn

10 Bài viết
9 Chủ đề

Last post: Th01 24, 2023, 11:12 PM Recommended Hints For Ch... by FrankJScott

Giải đáp thắc mắc

Nơi ghi nhận các thắc mắc có liên quan đến P-TS Online và diễn đàn

Nơi ghi nhận các thắc mắc có liên quan đến P-TS Online và diễn đàn

18 Bài viết
13 Chủ đề

Last post: Th09 24, 2020, 11:30 AM Newbie by PTNQ

Ý kiến, đóng góp

Cùng nhau xây dựng thế giới Ba đậu yêu ngày càng phát triển hơn

Cùng nhau xây dựng thế giới Ba đậu yêu ngày càng phát triển hơn

14 Bài viết
7 Chủ đề

Last post: Th05 13, 2021, 07:28 PM Tham khảo ý kiến mở bài ... by namvps.com

Thiên lao

Nơi điểm danh các gamer cá biệt, các thành viên cá biệt

Nơi điểm danh các gamer cá biệt, các thành viên cá biệt

0 Bài viết
0 Chủ đề

Thế giới P-TS Online

Thông tin, giới thiệu P-TS Online

Giới thiệu P-TS Online và các vấn đề có liên quan đến thế giới Ba đậu yêu

Giới thiệu P-TS Online và các vấn đề có liên quan đến thế giới Ba đậu yêu

40 Bài viết
23 Chủ đề

17 Bài viết
15 Chủ đề

Last post: Th05 08, 2021, 11:02 AM Xài ExtremeBot không đc by ganzipham

Tổng hợp nhiệm vụ

Hộp lưu trữ

Nơi lưu trữ những nhiệm vụ quan trọng của P-TS Online

Nơi lưu trữ những nhiệm vụ quan trọng của P-TS Online

1 Bài viết
1 Chủ đề

Last post: Th04 26, 2022, 06:22 AM [Tổng Hợp] Những Quest N... by P-TS Online

Thanh Châu (11000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Thanh Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Thanh Châu

38 Bài viết
38 Chủ đề

U Châu (12000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực U Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực U Châu

159 Bài viết
156 Chủ đề

Duyện Châu (13000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Duyện Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Duyện Châu

86 Bài viết
81 Chủ đề

Quan Trung (14000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Quan Trung

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Quan Trung

40 Bài viết
35 Chủ đề

Từ Châu (15000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Từ Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Từ Châu

51 Bài viết
51 Chủ đề

Di Châu (16000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Di Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Di Châu

11 Bài viết
11 Chủ đề

Dương Châu (18000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Dương Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Dương Châu

83 Bài viết
82 Chủ đề

Liêu Đông (19000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Liêu Đông

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Liêu Đông

24 Bài viết
24 Chủ đề

Tịnh Châu (20000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tịnh Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tịnh Châu

16 Bài viết
15 Chủ đề

Kinh Châu Bắc (21000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Kinh Châu Bắc

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Kinh Châu Bắc

106 Bài viết
106 Chủ đề

Kinh Châu Nam (23000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Kinh Châu Nam

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Kinh Châu Nam

16 Bài viết
16 Chủ đề

Lương Châu (24000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Lương Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Lương Châu

29 Bài viết
29 Chủ đề

Ích Châu (25000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Ích Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Ích Châu

78 Bài viết
76 Chủ đề

Giao Châu (26000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Giao Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Giao Châu

11 Bài viết
11 Chủ đề

Tắc Ngoại (27000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tắc Ngoại

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tắc Ngoại

7 Bài viết
7 Chủ đề

Last post: Th01 10, 2019, 07:54 PM ID Map- Warp Nội Mông (2... by Huỳnh Anh

Tây Vực (28000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tây Vực

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tây Vực

13 Bài viết
12 Chủ đề

Ti Lộ (29000

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Ti Lộ

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Ti Lộ

9 Bài viết
7 Chủ đề

Last post: Th10 29, 2019, 06:32 PM Re: Chư Tàn Tuyệt Vực by hayquen06

Nam Trung (30000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Nam Trung

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Nam Trung

29 Bài viết
28 Chủ đề

Tây Ninh (31000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tây Ninh

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tây Ninh

16 Bài viết
16 Chủ đề

Yến Nhiên (32000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Yến Nhiên

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Yến Nhiên

10 Bài viết
10 Chủ đề

Last post: Th01 11, 2019, 07:37 AM Bản đồ - ID map warp Yến... by Conquest312

7 Bài viết
5 Chủ đề

Last post: Th05 27, 2021, 12:54 PM Lời Thỉnh Cầu Của Nữ Oa ... by HiepTruong

1 Bài viết
1 Chủ đề

Last post: Th10 13, 2019, 12:07 PM ID Map- Warp Dị Giới (34... by Huỳnh Anh

Bồng Lai Tiên Đảo (55000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Bồng Lai Tiên Đảo

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Bồng Lai Tiên Đảo

5 Bài viết
5 Chủ đề

Last post: Th05 27, 2021, 12:33 PM Thiên Ý (P-TSOnline v11.... by HiepTruong

Cao Cự Lệ (56000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Cao Cự Lệ

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Cao Cự Lệ

5 Bài viết
5 Chủ đề

Last post: Th01 07, 2019, 10:55 PM Lễ Tế Thần Nước Cao Ly by BeBanhBeo

Oa Quốc (57000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Oa Quốc

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Oa Quốc

11 Bài viết
11 Chủ đề

Last post: Th01 10, 2019, 11:32 AM ID Map- Warp Kinh Ngụy Q... by Huỳnh Anh

Tiên Giới (59000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tiên Giới

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tiên Giới

22 Bài viết
21 Chủ đề

Last post: Th04 26, 2022, 05:59 AM Thập Đại Tài Nữ Tam Quốc... by P-TS Online

Địa Phủ (60000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Địa Phủ

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Địa Phủ

21 Bài viết
20 Chủ đề

Last post: Th09 10, 2021, 05:44 PM Re: Quá Khứ Bi Thương Củ... by nguyencuuphu

Lĩnh Nam (61000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Lĩnh Nam

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Lĩnh Nam

17 Bài viết
17 Chủ đề

Last post: Th01 08, 2019, 03:58 PM Đổng Trư Mã Viện by BeBanhBeo

Khu vực khác

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực khác

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực khác

6 Bài viết
6 Chủ đề

Last post: Th10 13, 2019, 12:11 PM Bản đồ ID Map- Warp Phật... by Huỳnh Anh

Hình ảnh P-TS Online

Ảnh lưu trữ

Nơi lưu trữ ảnh Npc reborn, skill, map,... của P-TS Online

Nơi lưu trữ ảnh Npc reborn, skill, map,... của P-TS Online

14 Bài viết
8 Chủ đề

Last post: Th06 23, 2021, 03:17 PM [Horse Collection] Bộ Sư... by HiepTruong

Ảnh đẹp trong game

Ghi nhận các hình ảnh đẹp tại P-TS Online

Ghi nhận các hình ảnh đẹp tại P-TS Online

0 Bài viết
7 Chủ đề

Last post: Th01 06, 2020, 10:31 AM [Event] Vô địch giải thi... by Huỳnh Anh

Cộng đồng P-TS Online

Thảo luận chung

Khu vực thảo luận các vấn đề có liên quan đến P-TS Online

Khu vực thảo luận các vấn đề có liên quan đến P-TS Online

5 Bài viết
5 Chủ đề

Last post: Th04 13, 2020, 10:07 PM Cửu Thiên Huyền Nữ by Huỳnh Anh

Cộng đồng P-TS Online

Nơi để người chơi các tỉnh, thành phố trong cả nước điểm danh và tổ chức giao lưu với nhau

Nơi để người chơi các tỉnh, thành phố trong cả nước điểm danh và tổ chức giao lưu với nhau

1 Bài viết
1 Chủ đề

Last post: Th03 07, 2019, 11:40 PM Họp mặt anh em tại Sài G... by hoaimong

Tiệm trà

Nơi giao lưu trò chuyện, tâm sự, chia sẻ những kỷ niệm cùng P-TS Online

Nơi giao lưu trò chuyện, tâm sự, chia sẻ những kỷ niệm cùng P-TS Online

0 Bài viết
0 Chủ đề

Tiền trang

Khu vực mua bán, trao đổi item, pet,...

Khu vực mua bán, trao đổi item, pet,...

3 Bài viết
1 Chủ đề

Last post: Th11 30, 2021, 02:41 PM Re: TS có còn duy trì ko by Hitokin01

Các công cụ hỗ trợ

1 Bài viết
3 Chủ đề

Last post: Th08 30, 2021, 09:23 PM ExtremeBot P-TS Online (... by HiepTruong

0 Bài viết
0 Chủ đề

0 Bài viết
0 Chủ đề

4 Bài viết
3 Chủ đề

Last post: Th12 01, 2021, 07:56 PM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DO DO ... by Hitokin01

2 Bài viết
2 Chủ đề

Last post: Th08 23, 2019, 11:59 PM How to mix khoáng nhanh. by traceurdead

Lưu trữ

Thùng rác

Nơi lưu trữ các bài viết vi phạm

Nơi lưu trữ các bài viết vi phạm

1,143 Bài viết
608 Chủ đề

1,094 Posts in 1,011 Topics by 426 Members - Thành viên mới nhất: satnhan
Bài mới: "Recommended Hints For Ch..." (Th01 24, 2023, 11:12 PM)
Những bài viết gần đây nhất !

Thành viên

Đang duyệt: 24 Khách, 0 Thành viên (1 Máy tìm kiếm)  - Thời điểm cùng đăng nhập - Hôm nay: 38 -  Từ trước: 420 (Th01 01, 2023, 01:50 PM)
Đang truy cập diễn đàn trong 15 phút qua: Google