Trận Tần vô địch

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 05:07 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 05:07 chiều Last Edit: Th.01 10, 2019, 02:13 chiều by Conquest312
Tên Q: Trận Tần vô địch
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Cửu khanh lệnh
Địa điểm: Tầng 5 Lăng mộ Tần Thủy Hoàng, Quan Trung
Vật phẩm nhận được: item LV 120 random
Nhiệm vụ tiếp theo: Lý Tư ngũ hình
Nội dung nhiệm vụ:
1/.Đến Tầng 5 Lăng mộ Tần Thủy Hoàng đối thoại với Phù Tô đồng ý giúp đở (tiến thành trong vòng 10 phút).
2/.Di chuyển sang bên phải(14646) tại 1200,1155 xảy ra đối thoại chiến đấu với Tần binh CLệnh x8.Thắng lợi nhận được Che Điều Binh.
3/.Trở về đối thoại với Phù Tô chọn 5.Di chuyển lên phía trước tại 1222:2735 xảy ra đối thoại chiến đấu.Thắng lợi tiếp tục di chuyển đến 1222:1255 đối thoại chiến đấu.
4/.Thắng lợi tiếp tục di chuyển lên phía trước đối thoại vào chiến đấu.
5/.Thắng lợi tiếp tục lên phía trước đối thoại chiên đấu.Thắng lợi tiếp tục di chuyển lên phía trước đối thoại chiến đấu.
6/.Thắng lợi di chuyển tiếp lên phía trước đối thoại chiến đấu.Thắng lợi di chuyển tiếp lên phía trước tại tọa độ 1282:495 xảy ra đối thoại chiến đấu với thiết kỵ đại tần x5 cơ quan tần binhx5( tiếp viện cơ quan tần binh x5).
7/.Thắng lợi quay về đối thoại Hồn Phù Tô thì hòan thành nhiệm vụ