Thợ may thiên tài

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 07:37 sáng

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 07:37 sáng Last Edit: Th.01 18, 2019, 09:51 sáng by Conquest312
Tên Q: Thợ may thiên tài
Điều kiện nhiệm vụ: lv25, hoàn thành Q Hãy buông nó ra và có được văn chương mèo mi
Địa điểm: Chuẩn Nam, Thành Thọ Xuân.
Vật phẩm có được: văn chương miêu mi thật (ATK + 2, SP + 20, Lv 20).
Nội dung nhiệm vụ:
1.Ta đến Thành Thọ Xuân đối thoại với Tiểu Đỗ, đồng ý giúp đỡ, Tiểu Đỗ gia nhập đội ngũ.
2.Đến Dương Châu Bắc Cố Sơn đối thoại với Tiên Đồng, Tiểu Đỗ rời khỏi đội ngũ.
Giúp tìm văn chương mèo mi, lụa lam thiên (Mạng Thạch Sơn-binh sói Khăn Vàng), vải nguyên sắc (Thành Thọ Xuân gần chỗ Viên Diệu đứng) mỗi thứ một cái.
3.Trở về Thành Thọ Xuân giao cho Tiểu Đỗ thì hoàn thành nhiệm vụ.