Tam cầm Mạnh Hoạch

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 12:07 sáng

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 12:07 sáng Last Edit: Th.11 26, 2019, 07:12 chiều by traceurdead
Tên Q: Tam cầm Mạnh Hoạch
ĐKNV: hoàn thành Q Tái cầm Mạnh Hoạch
Khu vực: rừng Vĩnh Xương - Nam Trung
Vật phẩm nhận được: ngoại tộc bảo thạch, thi độc văn chương, huyễn ảnh vũ mao, toàn trì liệu phù x40
Nhiệm vụ tiếp theo: Tứ cầm Mạnh Hoạch

Nội dung nhiệm vụ:
Đến Vĩnh Xương trại đối thoại 2 lần với Gia Cát Lương đồng ý tìm giúp 20 lang đãng (khu vực Cát Sông Lô). Tìm xong trở về đối thoại với Gia Cát Lượng. Xong đối thoại tiếp với Mã Lụy và Lữ Khải. Tiếp tục đối thoại với Gia Cát Lượng 2 lần nhận được kế bắt Mạnh Đạt.
Đến Cát Sông Lô 30948 tại tọa độ (3122, 3035) (gần cầu gỗ) đối thoại với Mã Đại 3 lần, nhận được hòm ngụy trang, xong đối thoại tiếp với Mã Đại.
Sử dụng hòm ngụy trang để biến hình, sau đó đến chiến trưởng thung lũng 30466 tại tọa độ (1300, 560) đối thoại.
Đến Vĩnh Xương sơn đạo 30942 tại tọa độ (3044, 917) (gần cầu gỗ) đối thoại.
Tiếp tục đến Vĩnh Xương trại đối thoại 2 lần với Mạnh Ưu, Mạnh Ưu say gia nhập đội ngũ.
Cho Mạnh Ưu say xuất chiến, đến tọa độ (1150,1050) đối thoại và chiến đấu. Phải cầm cự quá 5 hiệp.
Chiến đấu kết thúc, đến Sơn đạo Vĩnh Xương (30942, 3068:981) (gần cầu gỗ) đối thoại, tiến hành chiến đấu. Phải cầm cự quá 7 hiệp.
Chiến đâu kết thúc, đến Cát Sông Lô (30948, 3042:2895) (gần cầu gỗ) đối thoại, tiến hành chiến đấu. Phải cầm cự quá 7 hiệp.
Chiến đấu kết thúc, đến Sông Lô (30948, 1562:1435) (trên đảo nhỏ) đối thoại Mạnh Ưu say rời bỏ đội ngũ. Tiếp tục warp gần đó, đối thoại và chiến đấu.
Chiến đấu thắng lợi trở về Vĩnh Xương Trại đối thoại 2 lần với Gia Cát Lượng hoàn thành nhiệm vụ.