Hệ thống phím tắt trong P-TSOnline

Tác giả [L]ongTriệu, Th.10 04, 2019, 03:21 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

[L]ongTriệu

trong giao diện Alogin :

01. CTRL+A : Bảng trạng thái
02. CTRL+S : Bảng kỹ năng
03. CTRL+I : Hành trang trên người
04. CTRL+F : Bảng bạn hữu
05. CTRL+G : Bảng rương tiền + giao dịch
06. CTRL+T : Bảng party
07. CTRL+E : Bảng cảm xúc
08. CTRL+M : Nhật ký nhiệm vụ
09. Bấm phím Mũi Tên Trái di chuyển nhân vật sang Trái
10. Bấm phím Mũi Tên Phải di chuyển nhân vật sang Phải
11. Bấm phím Mũi Tên Lên di chuyển nhân vật đi Lên
12. Bấm phím Mũi Tên Xuống di chuyển nhân vật đi Xuống