Phần thưởng Event 40NPC

Tác giả dichoinha1, Th.03 28, 2019, 08:42 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

dichoinha1

Th.03 28, 2019, 08:42 chiều Last Edit: Th.02 28, 2020, 03:42 chiều by [L]ongTriệu
ải 1 : Bánh Bao Trắng x5
ải 2 : Bánh Lạc x10
ải 3 : Cá Thiên Nhị Đà x10
ải 4 : Sữa Dê x10
ải 5 : Nấm Hương rừng x10
ải 6 : Nếp Luộc x15
ải 7 : Bánh Bao Măng x15
ải 8 : Bưởi x15
ải 9 : Nho Thổ Lỗ x15
ải 10 : Rượu Thập Toàn x15
ải 11 : Khoai T.Nguyên x20 - Hồi Sinh Đan x5
ải 12 : Trái hoan dã x20 - Hồi Sinh Đan x5
ải 13 : Cải Thanh Thúy x20 - Hồi Sinh Đan x5
ải 14 : Dã Sâm x20 - Hồi Sinh Đan x5
ải 15 : Mật Tuyết Liên x20 - Hồi Sinh Đan x5
ải 16 : Bưởi Nam Quốc x20 - Phục Hồn cao x5 - Thuốc nhuộm tóc
ải 17 : Nấm Đông Cô x20 - Phục Hồn cao x5 - Thuốc nhuộm tóc
ải 18 : Thuốc Xuyên Bối x20 - Phục Hồn cao x5 - Thuốc nhuộm tóc
ải 19 : Sâm Liêu Đông x20 - Phục Hồn cao x5 - Thuốc nhuộm tóc
ải 20 : Trường Bạch Sâm x20 - Phục Hồn cao x5 - Thuốc nhuộm tóc
ải 21 : Nước Phật Sơn x20 - Hồi Sinh Tản x5 - Tạo Hình Giao
ải 22 : Cơm Bán Nguyệt x20 - Phúc Thần - Tạo Hình Giao
ải 23 : Rượu Thuốc N.Sâm x20 - Phúc Thần - Tạo Hình Giao
ải 24 : Lều hành quân x10 - Phúc Thần - Tạo Hình Giao
ải 25 : Bánh trứng x10 - Phúc Thần - Tạo Hình Giao - Lông ThuộcTính +1
ải 26 : Danh mã - Phúc Thần x5 - Lông ThuộcTính +1
ải 27 : Danh mã - Phúc Thần x8 - Lông ThuộcTính +1
ải 28 : Danh mã x2 - Phúc Thần x8 - Lông ThuộcTính +1
ải 29 : Danh mã x2 - Đại Phúc Thần
ải 30 : Danh mã x3 - Đại Phúc Thần - LôngVũ Trong Suốt - CNTT-CNHU - Túi Trừ Điểm
ải 31 : Thiên lý mã x2 - Đại phúc thần x2 - Tâm +3 - CNTT-CNHU - Túi Trừ Điểm
ải 32 : Thiên lý mã x3 - Đại phúc thần x2 - Tâm +3 - CNTT-CNHU - Túi Trừ Điểm
ải 33 : Thiên lý mã x4 - Đại phúc thần x3 - Tâm +5 - Ngọc TriệuGọi 4 hệ
ải 34 : Ngọc Bội Mẫn - Đại phúc thần x3 - Tâm +3 x2 - Ngọc TriệuGọi 4 hệ
ải 35 : Ngọc Phúc Thần - Ngọc Bạo Kích - Tâm +4 x2 - Ngọc TriệuGọi 4 hệ
ải 36 : Ngọc Phúc Thần - Th.Thiên Ma Đậu - Tâm +5 x2 - Ngọc TriệuGọi 4 hệ
ải 37 : Ngọc Phúc Thần - Th.Thiên Ma Đậu - LôngVũ Bảy Màu - Ngọc TriệuGọi 4 hệ
ải 38 : Ngọc ĐPT - Đơn Thăng Hoa - Anh Chớp Lông Vũ - Ngọc TriệuGọi 4 hệ x2 - Hộp Linh Hệ Vũ Khí
ải 39 : Ngọc ĐPT - Đơn Thăng Hoa - Lông +7 - Ngọc TriệuGọi 4 hệ x2 - Hộp Linh Hệ Vũ Khí
ải 40 : Ngọc ĐPT - Thái Thượng Kim Đan - Lông +8

chuckz91

Can anyone please update this 50 NPC or 40 NPC Rewards events guide? Will be really helpful for us new to the game. Thank you!

zFantasy

Admin update phần thưởng 50 NPC giùm với ạ