Tấn Ví Nguy Công

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 02:33 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 02:33 chiều Last Edit: Th.01 10, 2019, 01:44 chiều by Conquest312
Tên Q: Tấn Ví Nguy Công
ĐKNV: lv 25
Địa điểm: Thành Hứa Xương - Việt Châu.
Vật phẩm nhận đc : Vệ Kí: 1% exp, Vương Đồ 0,5% exp, Diêm Nhu 0,5% exp
NV tiếp theo: Sinh con như Tôn Trọng Mưu
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến đường hầm Hứa Xương (map ghi sai tên, là trong thành thôi) vào quán trà nói chuyện với Đổng Chiêu.
2. Sau đó đi về vào nhà Tào Cửu nói chuyện với Tào Tháo, rồi đi tiếp đến Hoàng Cung nói chuyện với Đổng Chiêu.
3. Đối thoại tiếp Vệ Kí đồng ý giúp luyện NPC Hổ náo quân lên lv30 (Lưu ý ko phải cấm vệ binh)
4. Đối thoại tiếp với Vương Đồ giúp tìm bà may đồ hứa xương, lấy vải ngự chảo long ở Bắc Sơn Ich Châu-du kích quân, lấy gỗ lầu phụng-Dương Châu - Ô Trình triệu trạc - Quyền giáp sĩ giao cho bà may đồ .
5. Đối thoại Diêm Nhu đồng ý tìm giúp cung tên đỏ (gần chỗ chu linh đi tuần) và cung tên đen ( nhà bần hộ Quan Vũ ), rượu bạch ngọc (nhà phú hộ Quách Gia) tìm được giao cho Diêm Nhu.

Lưu ý: chỉ trả đc Q cho 1 trong 3 thằng kia là hết, không trả hết cho cả 3 đc.

hayquen06

Th.03 30, 2020, 09:37 chiều #1 Last Edit: Th.03 30, 2020, 09:47 chiều by hayquen06
Quyền giáp sĩ ở đầm lầy Bành Trạch, Gỗ lầu phụng = thê phụng mộc