Item bội kích và tỉ lệ bội kích

Tác giả Conquest312, Th.01 07, 2019, 12:36 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 4 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 07, 2019, 12:36 chiều Last Edit: Th.03 16, 2019, 09:16 chiều by Conquest312
Đơn vị tính: %
ID item Tên item Tỉ lệ (%)
10529 Cam Hưng Bá 12
10540 Sư khống kiếm 12
10542 Tịch địa pháp trượng 12
11067 Ngụy thành hồng kiếm 12
14065 Bá đao. Liệt thiên 5
14066 Bá đao. Toái thiên 9
14067 Bá đao. Thí thiên 11
19052 VạnLýPhongHầuGiáp 8
19245 Bạch linh giáp 8
20059 Thần bí diện 8
20068 Kim trụ.Chinh thiên 12
20768 Quỷ diện.La sát 5
21235 Yêu thủ.Bách quỷ 3
22747 Ma hài.Bào hao 3
22946 Bát cực kim long 10
23029 Ngọc Bạo Kích 25
23160 Lđấuqquângiới 20
23161 Lđấuáquângiới 15
23162 Lđấuqquângiới 10
23175 Chiến Thần 25
23182 Nhẫn Quán Quân 20
23183 Nhẫn  Á Quân 15
23184 Nhẫn Quý Quân 10
23185 H.C Quán quân 20
23186 H.C Á Quân 15
23187 H.C Q.Quân 10
23188 Ðệ nhất V.giới 20
23189 Vô Giới Á Quân 15
23190 Vô Giới Q.Quân 10
23207 Nhẫn đầu hổ 21
23208 Nhẫn vân rồng 12
23209 Hổ bạo nhất kích 25
23210 Giao long đại nộ 17
23216 Chân đấu thần 29
23221 Túi hương ba 10
23277 Hổ tướng hộ tâm kính 8
23284 Oán tâm.Phi cương 9
23285 Vạnlýphong hầu kính 7
23297 Tần vô nhị 10
23304 Xương Thiết Cốt Tam 6