Lời Thỉnh Cầu Của Nữ Oa (P-TSOnline v11.0)

Tác giả HiepTruong, Th.05 27, 2021, 12:54 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

HiepTruong

Th.05 27, 2021, 12:54 chiều Last Edit: Th.04 26, 2022, 03:31 sáng by HiepTruong
Tên Q: Lời Thỉnh Cầu Của Nữ Oa
Điều kiện nhiệm vụ: Truyền Thuyết về Thủy Liêm Động
Địa điểm: Tiên Giới, Tân Kinh Nam, Bột Hải.
Vật phẩm nhận được: Random Vũ Khí P-TSOnline (ATK/INT+45, AGI+10, BK 15%, Mind+0, Lv. 100, Không Thể Giao Dịch)
Nhiệm vụ tiếp theo: Quá Khứ Bi Thương của Thông Túy Viên Hầu
Video Hướng Dẫn: Link Youtube

Đến Phòng Nhỏ Nữ Oa (59102) tại Đảo Thiên Ngoại, Tiên Giới, đối thoại với Nữ Oa nhận được "Cẩm nang Nữ Oa".
Đến Dao Trì (59421), tại Thông Đạo Dao Trì, Tiên Giới, nhặt "Túy Tiên Tửu".
Đến Tận Cùng Thủy Liêm Động (33511) tại Hoa Quả Sơn, Tân Kinh Nam, tại tọa độ X:302, Y;373 đối thoại với Tiểu Linh Minh xảy ra chiến đấu.
Lưu ý: Có thể tổ chức party, không loạn agi.
Thắng lợi tiếp tục vào chiến đấu với Tiểu Linh Minh
Lưu ý: Trận này không đánh, chỉ chạy.
Quay lại Tận Cùng Thủy Liêm Động (33511), tại tọa độ X:302, Y:373 xảy ra đối thoại và giao "Túy Tiên Tửu" cho Tiểu Linh Minh.
Đến Long Cung Đại Điện (55200), Bột Hải, tại tọa độ X:1002 ,Y:1075 xảy ra đối thoại với Binh Sao Biển.
Di chuyển sang X:1142, Y:1155 tiếp tục xảy ra đối thoại với Binh Sao BiểnĐông Hải L. Vương.
Quay về Tận Cùng Thủy Liêm Động (33511), tại tọa độ X:962, Y:192 xảy ra đối thoại và Tiểu Linh Minh gia nhập đội ngũ.
Đến Long Cung Đại Điện (55200), tại tọa độ X:962 ,Y:995 Tiểu Linh Minh rời khỏi đội ngũ và xảy ra đối thoại với Đông Hải L. Vương.
Đến Long Cung (55100) xảy ra đối thoại với Đông Hải L. Vương.
Di chuyển đến tọa độ X:222 , Y:155 xảy ra đối thoại và Tiểu Linh Minh gia nhập đội ngũ.
Xuất chiến Tiểu Linh Minh và tiến hành chiến đấu với Đông Hải L. Vương.
Lưu ý: Có thể tổ chức party, loạn agi. Xuất chiến và không để Tiểu Linh Minh chết.
Thắng lợi quay lại Long Cung Đại Điện (55200), tại tọa độ X:1002 ,Y:1035, tiến hành xảy ra đối thoại và vào chiến đấu với Đông Hải L. Vương
Lưu ý: Có thể tổ chức party, loạn agi. Xuất chiến và không để Tiểu Linh Minh chết.
Thắng lợi nhận được "Rương Giáp Phục".
Quay lại Tận Cùng Thủy Liêm Động (33511), tại tọa độ X:842, Y:315 giao "Rương Giáp Phục" cho Tiểu Linh Minh. Linh Minh T. Hầu gia nhập đội ngũ.
Quay lại Phòng Nhỏ Nữ Oa (59102), đối thoại với Nữ Oa thì hoàn thành nhiệm vụ.