Trọng nghĩa Hoàng Trung

Tác giả Huỳnh Anh, Th.01 07, 2019, 10:13 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.

Huỳnh Anh

Th.01 07, 2019, 10:13 chiều Last Edit: Th.01 11, 2019, 10:22 sáng by Conquest312
Tên nhiệm vụ: Trọng nghĩa Hoàng Trung
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Chọc giận chu du lần 1
Địa điểm: Kinh Bắc, Giang Linh Thành.
Vật phẩm có được: được nhiều giá trị kinh nghiệm, Cấp Đông Băng Tinh (tâm + 3).
Quá trình nhiệm vụ:
1. Ta đến Kinh Bắc Giang Linh Thành đối thoại với Gia Cát Lượng, đồng ý giúp đỡ.
2. Ta đến Linh Lăng Thành tại cửa thành đối thoại với Gia Cát Lượng và vào chiến đấu với Bác Học Nhân, Phan Đốc, Kiện Võ Binh 4 người (Nhất thiết trong vòng 3 hiệp phải kết thúc).
3. Thắng lợi ta đối thoại với Gia Cát Lượng đồng ý giúp đỡ.
4. Ta đến Thiên Diện Ma Động (chỗ hỏa động) đối thoại với Phiến Tướng và vào chiến đấu với Đặng Phương, Lưu Hiền, Lưu Độ, Hình Đạo Vinh, Vương Sĩ, Hắc Giáp Sĩ 3 người (Nhất thiết trong vòng 3 hiệp phải kết thúc).
5. Thắng lợi ta đồng ý giúp đỡ tiếp.
6. Ta đến Hẻm núi Lễ Linh tầng thứ 2 đối thoại với Tham Quân và vào chiến đấu với Trương Nam, Dương Linh, Phùng Tập, Tham Quân 5 người.
7. Thắng lợi ta đến Quan Phủ tại Trường Sa Thành đối thoại với Hàn Huyền (trước đó có đối thoại tại cửa thành) và vào chiến đấu với Thích Phổ, Hàn Huyền, Liêu Lập, Cương Trụ Binh 5 người, tiếp viện Cương Trụ Binh 3 người.
8. Thắng lợi trở về Hẻm núi Lễ Linh đối thoại với Tham Quân.
9. Ta đến Thành Trường Sa trong nhà dân thường đối thoại với Huỳnh Tụ thì hoàn thành nhiệm vụ.