Hướng dẫn tạo xe phục vụ cho event Công thành

Tác giả Conquest312, Th.08 03, 2021, 12:40 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

CÔNG THÀNH CHIẾN

I. Hệ thống xe trong event Công thành:
1. Các loại xe: 4 loại:
- Xe đao: Gồm Xe đao (cấp 1) và Xe đao (cấp 2).
- Xe cung: Gồm Xe cung (cấp 1) và Xe liên cung (cấp 2).
- Xe tông: Gồm Xe tông (cấp 1) và Ngưu đầu xa (cấp 2).
- Xe ném đá: Gồm xe ném đá (cấp 1) và Xe ném đá lớn (cấp 2).
2. Hệ thống khắc chế:
- Xe đao: Kỵ Xe ném đá, thêm điểm damage khi đánh vào Xe cung.
- Xe cung: Kỵ Xe đao, thêm điểm damage khi đánh vào Xe tông.
- Xe tông: Kỵ Xe cung, thêm điểm damage khi đánh vào Xe ném đá, Trạm tiền sáo và Thành.
- Xe ném đá: Kỵ Xe tông, thêm điểm damage khi đánh vào Xe đao.
II. Cách mua và nâng cấp xe:
- Vào khu xây dựng quân bị tại khu vực Ký Châu.
- Npc Xe bắn đá là nơi mua, tạo các loại xe cấp 1 (P-TS Online chỉ cho xuất hiện 4 loại xe).- Npc Quan nội giám là nơi nâng cấp xe cấp 2 và vật phẩm phục hồi máu xe trong event Công thành.

- Đề có thể mua, tạo xe, thành viên trong guild phải có chức vụ "Giám công".* Lưu ý: Để lấy các xe từ Quân bị vào túi đồ (và ngược lại) phục vụ cho event Công thành, chủ guild cần phải thực hiện trước khi event Công thành diễn ra. Trong lúc event Công thành diễn ra thì không thể lấy Quân bị vào túi đồ được.Bài viết có gì thiếu sót, mong các bạn góp ý, bổ sung thêm.
Chúc các bạn luôn có giây phút thư giãn cùng P-TS Online!