Hệ thống Npc trong các rừng của các Phụng ấp tại P-TS Online

Tác giả Conquest312, Th.08 08, 2020, 08:47 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Hệ thống Npc trong các rừng của các Phụng ấp tại P-TS Online
- Vũ Xương sẽ chỉ xuất hiện các Npc thuộc Ngụy.
- Giang Lăng sẽ chỉ xuất hiện các Npc thuộc Thục.
- Sài Tang sẽ chỉ xuất hiện các Npc thuộc Đông Ngô.
- Nhu Tu sẽ chỉ xuất hiện các Npc thuộc Khăn Vàng.
- Công an sẽ chỉ xuất hiện các Npc thuộc Du Hiệp.
- Ngoài ra, mỗi rừng của các Phụng ấp sẽ có thêm trận gặp Npc Vong Cốt ĐTQuân (có cơ hội drop item áo ATK 160).